Właściciele czworonogów mogą być zaskoczeni zmianami w Kodeksie wykroczeń z dnia 15 listopada br.

30 listopada 2018
hello world!

Nagłówki na niektórych portalach internetowych budziły postrach wśród 'psiarzy': "5 tysięcy za psa puszczonego bez smyczy".

Po przeanalizowaniu zmian okazuje się, że nie są one aż tak straszne. Najwięcej zmian nastąpiło w wysokościach kar:

  • Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000 zł lub karze nagany. Kara zatem została zwiększona czterokrotnie.
  • Jeśli osoba nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze pozbawienia wolności, grzywny od 20 do 5 000 zł lub karze nagany.

Środki ostrożności

Warto przypomnieć, czym są środki ostrożności. Jest to przede wszystkim: obroża, smycz oraz kaganiec.  Ustawa jednak nie nakazuje, by właściciel zachowywał wszystkie powyższe środki ostrożności jednocześnie.

Jeśli nasz pies biega luzem w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi lub do tego przeznaczonych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, musi być on odpowiednio oznakowany. Tak, aby osoba, która go spotka, miała możliwość zidentyfikowania psa oraz jego właściciela. Należy zatem stosować właściwe znaczniki na obrożach lub czip.

Warto również pamiętać o przepisach lokalnych. One również bowiem odgrywają ważną rolę. Radzimy zatem zapoznać się z przepisami ustalonymi przez rady miast. Mówią one o tym, gdzie i jak należy wyprowadzać swoje czworonogi. Przykładowo: czy pies musi posiadać kaganiec I smycz w komunikacji miejskiej, czy możemy z nim wejść do wszystkich parków w mieście?

Ustawa ma na celu wyeliminowanie przypadków pogryzień przez psy agresywne. Są one często puszczane wolno, bez zachowania odpowiednich środków ostrożności. Ma to zwrócić uwagę nieodpowiedzialnych właścicieli ras agresywnych na odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. kaganiec).

Rasy agresywne

Warto również zaznaczyć, ze szczególną rolę w ustawach odgrywają rasy agresywne. Wśród nich wyróżniamy takie rasy jak:  amerykański pitbulterier, buldog amerykański, dog argentyński, dog kanaryjski, tosa, rottweiler, akabash dog, anatolian, moskiewski pies stróżujący, owczarek kaukaski.

Kolejna ważna zmiana zaszła w karaniu za drażnienie lub płoszenie zwierząt. Te działania mogą prowadzić do wzbudzenia agresji w zwierzęciu, przez co może stać się ono niebezpieczne. Osoba wykonująca takie działania może otrzymać karę pozbawienia wolności, a dotychczas karą była grzywna do 1000 zł lub nagana.

chevron-down
Copy link