Prawo a handel fajerwerkami

Wytwarzanie i sprzedaż materiałów wybuchowych może odbywać się jedynie po uzyskaniu koncesji. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi (…) fajerwerki traktuje jednak jako materiały pirotechniczne, które ww. zezwolenia nie potrzebują. Jak więc wygląda działalność związana z handlem tego typu „zabawkami”?

Wymagana koncesja

Są jednak sytuacje, w którym koncesja przy sprzedaży materiałów pirotechnicznych widowiskowych jest jednak potrzebna. Mowa o produktach, które podczas swojego działania stwarzają wysoki stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, oraz ich mienia. Do wyjątków zaliczają się również fajerwerki wymagające wiedzy specjalistycznej od swoich użytkowników.

Sprzedaż nieletnim

Nie ma znaczenia posiadanie uprawnień do sprzedaży tego typu produktów w sytuacji, kiedy w grę wchodzi sprzedaż ich osobom niepełnoletnim. Tutaj istnieje bezwzględny zakaz. Cytując ww. ustawę: „Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania (…), osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Samo jednak używanie fajerwerków przez dziecko nie jest zabronione. Jeżeli w pobliżu znajduje się opiekun ustawowy i nadzoruje zachowanie osoby niepełnoletniej może ona obsługiwać produkt pirotechniczny.

Użycie „petard”, a prawo do spokoju

Przy używaniu fajerwerków należy dochować wszelkiej staranności by uszanować prawo innych osób do ciszy i spokoju. Z tego względu używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków) przez osobę prywatną w przestrzeni publicznej dozwolone jest jedynie dwa razy do roku . Są to: pierwszy dzień stycznia oraz Sylwester (31 grudnia). Wynika to z ustalonego zwyczaju, który jest powszechnie przyjęty i akceptowalny społecznie.

„Na swoim podwórku” używanie fajerwerków teoretycznie nie jest zabronione (wymagana zgoda właściciela terenu). Jednak warto przytoczyć treść art. 51 Kodeksu Wykroczeń, który generalnie określa, że takie użytkowanie może nieść ze sobą konsekwencje prawne. „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Publiczne korzystanie z „petard” również może zostać zabronione w określonych momentach, kiedy lokalna władza uzna to za stosowne.

Kodeks Wykroczeń, a używanie fajerwerków

Na koniec warto przytoczyć cytat znajdujący się w Kodeksie Wykroczeń, który dosadnie oddaje stosunek z jakim należy odnosić się do korzystania z ww. materiałów pirotechnicznych.

„Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi (…) wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”