Areszt za blokowanie numerów alarmowych

W dniu 12 października Prezydent RP podpisał wnioskowaną przez siebie zmianę ustawy Kodeks wykroczeń.

Zmiana ta została uchwalona przez Sejm 15 września 2017 roku.  Polega ona na uzupełnieniu art. 66 Kodeksu wykroczeń. Istotne jest tutaj dodanie możliwości ukarania także za umyślne lub bezzasadne blokowanie numeru alarmowego. Mowa o sytuacjach, w których takie zachowanie miałoby utrudniać,  lub wręcz całkowicie uniemożliwiać, prawidłowe funkcjonowanie systemu ratunkowego.

Jakie kary?

Nowelizacja przewiduje za takie postępowanie: karę grzywny do 1500 zł, karę ograniczenia wolności, a nawet karę aresztu. Uzasadniając reformę, podano przykłady m.in. postępowania mężczyzny z Nowego Tomyśla, który podczas sześciu godzin zdążył wybrać numery: 112 i 997 aż 67 razy. Nowelizacja wejdzie w życie w trzydzieści dni od dnia jej ogłoszenia.