1,5 mld złotych - największa w historii pomoc suszowa

17 września 2018
hello world!

Rada Ministrów podjęła decyzję o wyznaczeniu 1,5 mld złotych. Będzie to kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku suszy.

Pomoc nawet do 1000 zł za hektar

Rolnicy, których gospodarstwa osiągnęły straty w wysokości 70% i więcej otrzymają pomoc w wysokości 1000 zł/ha. Ci natomiast, których straty zostały oszacowane na 30% - 70% otrzymają pomoc w wysokości 500zł/ha. Należy zauważyć, że jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw pomoc będzie zmniejszona o połowę. Reguluje to unijne prawodawstwo.

- Wciąż są problemy z szacunkami strat w gospodarstwach – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski dodając, że – na początku część gmin ociągała się z wnioskowaniem o powoływanie komisji, a obecnie ma problemy z szybkim przekazywaniem do wojewodów protokołów start.

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają rolnicy, których straty gospodarstwa wynoszą 70% i więcej. Wnioski mogą składać od 14 września w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dla tych najbardziej poszkodowanych będą następowały w kilka dni po złożeniu wniosku. Rolnicy, w gospodarstwach których straty oszacowane zostały na poziomie od 30% do 70% pomoc będzie wypłacana od 26 września przez ARiMR.

Pomoc dla gospodarstw rybackich

Szef resortu przekazał również informację, że po raz pierwszy pomoc otrzymają gospodarstwa rybackie, które poniosły straty w wyniku suszy w wysokości 300 zł/ha zarybionych stawów.

- Nikt z poszkodowanych rolników nie zostanie bez pomocy. Historyczna wysokość pomocy suszowej pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, które poniosły straty w wyniku tegorocznej suszy – podkreślił minister.

Zdaniem szefa resortu jest to ponad trzykrotnie większa pomoc od tej, która była udzielona 3 lata temu.

Formy pomocy

Szef resortu rolnictwa na specjalnej konferencji prasowej poświęconej pomocy suszowej przedstawił szczegółowo dostępne formy pomocy dla rolników.

- Część rolników bardziej jest zainteresowana rozłożeniem spłat zobowiązań finansowych, które już posiadają, niż dopłatą do hektara. Taka możliwość istnieje, ale oczywiście za zgodą banków. W tym przypadku pomoc państwa polega na spłacie odsetek w czasie nie dłuższym niż dwa lata. - podkreślał minister.

Ministerstwo podkreśla, że wielu rolników interesuje się dużymi i nisko oprocentowanymi kredytami na odtworzenie produkcji rolnej w swoich gospodarstwach (np. zakup pasz). Przy zastosowaniu takiej formy pomocy rolnik ma do zapłacenia tylko 0,5% należnego oprocentowania, a resztę pokryje budżet państwa.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował także że uzyskał zgodę od Komisji Europejskiej na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich od 16 października do 31 listopada 2018 roku. Zaliczki mają zostać wypłacane w wysokości 70% w ramach płatności pochodzących z I filara Wspólnej Polityki Rolnej oraz 85% w ramach płatności z II filara. W sumie daje to ponad 11 mld zł.

chevron-down
Copy link