35 dni urlopu dla każdego pracownika? Związki zawodowe są na "TAK"

17 stycznia 2020
hello world!

35 dni urlopu - tyle miałby otrzymać każdy pracownik zatrudniony w Rzeczpospolitej Polskiej. Staż pracy ma nie mieć znaczenia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (dalej jako: OPZZ) chce również, by pracodawcy zwiększyli płace. Czy takie plany mogą się spełnić?

Zgodnie z badaniami, Polacy należą do grupy najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Z tego powodu OPZZ postuluje, by zrównoważyć urlopy pracownicze a przy okazji je wydłużyć. Chodzi oczywiście o urlopy wypoczynkowe. Dzięki zmianom Polacy, licząc weekendy mogli by odpoczywać nawet do 45 dni w roku.

35 dni urlopu? Jak jest teraz?

Na dzień dzisiejszy długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Osoby mające mniej niż 10 lat stażu pracy mają jedynie 20 dni "dla siebie". Ci bardziej doświadczeni mogą poszczycić się 26-dniowym czasem wolnym. Należy jednak pamiętać, że do stażu pracy można doliczyć czas spędzony na studiach.

Przeczytaj również: Co składa się na staż pracy?

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat; dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Ważne! Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co będzie korzystniejsze dla pracownika.

OPZZ proponuje: 35 dni urlopu dla każdego!

Zdaniem OPZZ każdy pracujący, bez względu na długość stażu pracy powinien mieć prawo do urlopu wypoczynkowego o długości 35 dni. Oczywiście instytucja cały czas podkreśla, że mowa o pełnopłatnym "czasie wolnym". Jeżeli ten pomysł doszedłby do skutku, Polska miała by dłuższy czas odpoczynku niż wiodąca do tej pory Francja, gdzie standardem jest 30-dniowy urlop.

Przeczytaj również: Kodeks pracy

Ciekawostka: Na terenie Węgier obowiązuje przepis pozwalający na 30-dniowy urlop wypoczynkowy każdemu z pracowników, który ukończył 45 lat.

35 dni urlopu to za mało? OPZZ proponuje dodatkowe przerwy w pracy i swobodę wyboru

Pracownicy, którzy pracują dłużej niż 8h dziennie powinni otrzymać jeszcze jedną 15-minutową przerwę. OPZZ wskazuje także, że osoby, które ukończą 50 lat powinni mieć możliwość swobodnego wyrażania zgody dot. nadgodzin i aktywności w godzinach nocnych. Zdaniem Pawła Śmigielskiego z OPZZ wyżej opisane rodzaje pracy są najbardziej obciążające. Ciekawym pomysłem wydaje się także wprowadzenie tzw. umowy mentorskiej, która zapewniałaby osobom po pięćdziesiątce dodatkowe wynagrodzenie.


Często jest tak, że doświadczony pracownik zarabia tyle, co młoda dopiero co przyjęta do firmy. Starszy pracownik powinien zarabiać więcej, choćby dlatego, że dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z mniej doświadczonymi członkami zespołu.

Paweł Śmigielski


 

chevron-down
Copy link