8.000 zł dochodu wolne od podatku

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 8.000 zł dla większości podatników nie będzie miało żadnego znaczenia. Wprowadzone obecnie zmiany, jak również te sprzed roku, uprzywilejowują jedynie osoby osiągająca dochody niższe niż te wynikające z minimalnej płacy. Na zmianie skorzystają tak naprawdę jedynie osoby pracujące sezonowo lub chwytające się dorywczych zajęć.

Podstawa obliczenia podatku

Dochód wolny od podatku (a tak naprawdę kwota zmniejszająca podatek) przez wiele lat do końca 2016 r. wahała się w granicach 3.000 zł. Dostępna była dla każdego podatnika, bez względu na wysokość osiąganych dochodów (kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł). Istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku nastąpiły w 2017 r. Od tego roku kwota wolna od podatku jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosiła w 2017 r. 6.600 zł dla osób, których zarobki nie przekraczały tej kwoty. Osoby zarabiające do 6.600 zł rocznie nie płaciły podatku w ogóle. Co również istotne, od 2017 r. kwota wolna od podatku dla najlepiej zarabiających została w ogóle zlikwidowana. Mowa o osobach, których dochody wynosiły 127.000 zł.

Zmiany po nowelizacji ustawy 

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie w 2018 r., kwota wolna od podatku została podwyższona do 8.000 zł. Oznacza to, że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Niższy podatek zapłacą również osoby, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8.000 zł, lecz nie przekroczy 13.000 zł. Dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (maleje wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku).

Z kolei podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Osoby uzyskujące zatem dochody w przedziale od 13.000 zł do 85.000 będą korzystali z kwoty zmniejszającej podatek obowiązującej już od 10 lat. Dla zdecydowanej większość podatników nic się zatem nie zmieni.

Powyżej 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i więcej. Osiągając zatem dochody powyżej 127.000 zł podatnik w ogóle nie skorzysta z kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej od podatku).