Aktualne stanowisko ZUS w kwestii ulgi na start dla młodych przedsiębiorców

30 sierpnia 2018
hello world!

Większość początkujących, młodych przedsiębiorców z niecierpliwością czekało na końcówkę kwietnia bieżącego roku. Niewątpliwie spowodowane było to wejściem w życiem nowego prawa przedsiębiorców – Konstytucji biznesu.

Miała ona na celu m.in. ułatwić podjęcie decyzji, jednocześnie dodając odwagi do wejścia na rynek młodego, kreatywnego odłamu naszego społeczeństwa. Kusząc przy tym niemal zerowymi kosztami – przynajmniej na początku - prowadzenia biznesu, brakiem wymogu rejestracji działalności itp.

W szczególności wielce wyczekiwana przez młodych biznesmanów była tzw. ulga na start i mikrofirmę.

Nie trzeba było długo czekać, aż przysłowiowy ‘czar pryśnie”.

Korzystający z ulgi na start jest zleceniobiorcą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wydał stanowisko, iż korzystający z tzw. ulg na start – nie będzie traktowany jak przedsiębiorca, lecz jako zleceniobiorca.  W świetle takiej interpretacji oznacza to, że wszelkie koszty – składki będzie odprowadzała osoba, która potencjalnie będzie chciała skorzystać z usług „przedsiębiorcy”.

Stanowisko ZUS-u

W odpowiedzi na powyższą interpretację 27 sierpnia 2018 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował swoje stanowisko i wyjaśnił, iż umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są wyżej wymienione warunki.

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.

Źródło: www.zus.pl

chevron-down
Copy link