Asesorowi bliżej do sędziego niż referendarza

14 września 2018
hello world!

W piątek 7 września Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym dotyczącym wydania rozstrzygnięcia przez asesora, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego w przedmiocie postępowania o wpis w księdze wieczystej.

Istotnym problemem w rzeczonej sprawie był rodzaj środka zaskarżenia, jaki można zastosować w stosunku do rozstrzygnięcia wydanego przez asesora sądowego.

Apelacja czy może skarga?

Do tej pory nie było wiadomo, jakiego środka zaskarżenia użyć w stosunku do postanowienia wydanego przez asesora. Brakuje regulacji proceduralnych, które wskazywałyby jednoznaczne rozwiązanie. Z powyższym problemem ostatecznie musiał zmierzyć się Sąd Najwyższy. To do niego bowiem zgłosił się Sąd Okręgowy. Sąd niższej instancji, rozpatrując apelację, miał wątpliwości, czy postanowienie asesora jest zaskarżalne w formie apelacji czy może w postaci skargi na postanowienie referendarza.

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości

Dnia 7 września 2018 Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę (III CZP 57/18). Stanowisko sądu przedstawia się następująco: od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje apelacja.

Powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne z dotychczasową linią orzeczniczą SN.  W uchwale z dnia 26 lipca 2018 r (III CZP 10/18) SN uznał, że w przypadku gdy asesor który jeszcze nie uzyskał prawa do pełnienia obowiązków sędziego, wyda postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych, stronom przysługuje odwołanie do sądu II instancji.

chevron-down
Copy link