Będzie nowy Krajowy System Poboru Opłat

15 listopada 2018
hello world!

Ministerstwa Infrastruktury i Cyfryzacji zaczęły prace nad modernizacją poboru opłat na drogach krajowych. Nowy Krajowy System Poboru Opłat zastąpi dotychczasowe rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku. Ministrowie Andrzej Adamczyk oraz Marek Zagórski 14 listopada na wspólnej konferencji przedstawili plany dotyczące nowego systemu.

Prace rozpoczęły się 3 listopada

Prace nad stworzeniem nowego systemu poboru opłat rozpoczęły się 3 listopada. W tym samym czasie Główny Inspektor Transportu Drogowego przejął pobór opłat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do 12 listopada b.r. na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło 36,6 mln zł. Środki pochodzą z opłat drogowych pobieranych od kierowców. Obsługę istniejącej infrastruktury oraz opracowanie nowej koncepcji powierzono Instytutowi Łączności. Nadzór nad pracami Instytutu sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Priorytety przy tworzeniu nowego systemu

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – Priorytetem strony publicznej jest, aby nowy system:

  • powstał w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, stosowane obecnie na świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, transmisji danych w systemach komórkowych (LTE/5G) i Big Data,
  • był otwarty na nowe funkcjonalności poprzez rozbudowę o kolejne moduły,
  • przechowywał wrażliwe dane na terenie Polski i udostępniał je służbom nadzorującym przestrzeganie prawa bez pośrednictwa prywatnych firm,
  • korzystał z istniejącej infrastruktury związanej z poborem opłat,
  • współpracował z systemami funkcjonującymi w innych krajach Unii Europejskiej.

Nowy Krajowy System Poboru Opłat ma zapewnić nowocześniejsze, bezpieczniejsze oraz tańsze pobieranie opłat. Oprócz tego KSPO ma zapewnić niezakłócony wpływ środków pieniężnych do Krajowego Funduszu Drogowego. Resort Cyfryzacji podkreśla również, że bardzo ważne jest to, aby nowy system był wygodniejszy i łatwiejszy w obsłudze dla kierowców. Przewiduje się ponadto, że nowe rozwiązania w przyszłości rozwiążą problemy kolejek przed bramkami ręcznego poboru opłat. Planowo system będzie miał możliwość dodawania nowych modułów i funkcji.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski informuje, że nowy Krajowy System Poboru Opłat z dróg krajowych – „Ma powstać i zostać wprowadzony w ciągu dwudziestu kilku miesięcy.” Ponadto minister wyraził nadzieję, że do nowego systemu dołączą koncesjonariusze, którzy zarządzają autostradami: A2, A4 i A1.

Zdjęcie: (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/powstanie-nowy-krajowy-system-poboru-oplat)

chevron-down
Copy link