Błąd w ustawie o Sądzie Najwyższym

27 lipca 2018
/

W uchwalonej przez Senat Rzeczpospolitej ustawie o Sądzie Najwyższym został wykryty błąd. Akt prawny w jednym ze swoich artykułów zawierał odnośnik do przepisu, który nie został zawarty w treści dokumentu.

Nocna ustawa

"Senat, po wielogodzinnej dyskusji w nocy z wtorku na środę, przyjął nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze."- podaje RMF FM. Zgodnie z informacjami podanymi przez ww. portal informacyjny głosowanie odbyło się przed godziną 2 czasu nocnego. Nowelizacja została przegłosowana stosunkiem 60 głosów za i 30 głosów przeciwnych. Jeden z senatorów wstrzymał się od głosu.

Czego dotyczy zaginiony przepis?

Art. 22 ustawy o SN w swoim drugim punkcie określa, że "osoby, które złożyły karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (...) mogą dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 31 par. 2a." Problemem okazał się brak wspomnianego przepisu w uchwalonej ustawie.

Dokumenty mające znaleźć się w zaginionym artykule to potwierdzenie kwalifikacji kandydata, takie jak:

  • dorobek naukowy;
  • spis publikacji;
  • opinie przełożonych;
  • różnorodne rekomendacje.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie RMF FM błąd został wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Senatorowie mieli zignorować uwagę i mimo wykrycia znaczącej pomyłki przyjęli nowelizację bez jakiejkolwiek poprawki.

"Jest to oczywiście pomyłka wynikająca z tego, że jak zwykle było to robione bardzo szybko (...) Nawet nasze biuro legislacyjne nie wyłapało tego błędu." - Adam Bodnar podczas rozmowy z dziennikarzami TVN 24.

Co przyniesie zmiana ustawy?

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wraz z nowelizacją otrzyma nowe kompetencje. Do zadań ZOS będzie należeć wybór kandydatów na I Prezesa SN. W dalszej kolejności Zgromadzenie ma przedstawić wybrańców prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana dotyczy momentu rozpoczęcia ww. kompetencji. W poprzednim stanie prawnym odbywało się to w momencie obsadzenia prawie wszystkich stanowisk. Nowelizacja zezwala na działanie już w momencie ustalenia 2/3 składu sędziowskiego Sądu Najwyższego (czyli 80 miejsc na 110 dostępnych).

Ważne: Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta, Andrzeja Dudy do objęcia będą 44 stanowiska. W tym:

  • 7 stanowisk w Izbie Cywilnej;
  • 1 stanowisko w Izbie Karnej;
  • 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
  • 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej.