Obywatele z podwyżkami opłat za prąd od jednej ze spółek. Interwencja RPO

28 stycznia 2019
hello world!

Ceny energii elektrycznej dla obywateli w 2019 r. – zgodnie  z zapowiedziami rządu  –  miały pozostać na dotychczasowym poziomie. Tymczasem odbiorcy usług spółki Innogy Polska SA otrzymują wyższe stawki opłat (o 12 proc.). Budzi to zastrzeżenia RPO, bo nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 28 grudnia 2018 r. miała chronić konsumentów przed podwyżkami.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o ocenę działań Innogy Polska SA.

 Gdyby spółka do 30 stycznia nie dostosowała cennika do wymogów ustawy z 28 grudnia, proszę o rozważenie zastosowania kary pieniężnej – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk.

Powołał się na niepokojące informacje o podwyżkach stawek za energię elektryczną, wprowadzonych przez Innogy Polska SA od 1 stycznia. Z wypowiedzi przedstawicieli spółki w mediach wynika, że podwyżka wynosi 12 proc. Spowodował ją duży wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

- W świetle zaś informacji przekazywanych w mediach konsumentom przez przedstawicieli rządu, ceny energii elektrycznej miały pozostać na dotychczasowym poziomie – przypomina Stanisław Trociuk.

Chaos informacyjny prowadzi do stanu niepewności, który nie powinien być dłużej utrzymywany. Opłaty za prąd są bowiem stałym i koniecznym składnikiem w budżetach domowych.

Podwyżki są wbrew ustawie

W świetle tej ustawy, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r., nie jest możliwe pobieranie od konsumentów wyższych opłat za energię elektryczną niż w 2018 r.  Jeśli przed jej wejściem w życie ustalono stawki na 2019 r., to trzeba to skorygować do 30 stycznia 2019 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zwolnione w obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, ma obowiązek określenia do 30 stycznia 2019 r. cen i stawek w wysokości nie wyższej niż stosowane 30 czerwca 2018 r. Muszą też uwzględnić zmniejszenie stawki podatku akcyzowego za prąd. Taki obowiązek ciąży również na Innogy Polska SA.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wiadomość, że przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek dostosować cenniki do 30 stycznia 2019 r. Dlatego też RPO wystąpił do Prezesa URE o ocenę działań Innogy Polska. Poprosił go również o rozważenie akcji informacyjnej. Miałaby ona pozwolić na uzyskanie przez konsumentów ogólnej wiedzy o poziomie cen energii elektrycznej w 2019 r.

Źródło: rpo.gov.pl

chevron-down
Copy link