Cesja wierzytelności, a dochodzenie praw

16 października 2017
hello world!

Sąd Okręgowy w Katowicach sygn.akt XIV GC 541/16/BS w wyroku z dnia 14 września 2017r. stwierdził, iż podmiot, który dokonał cesji wierzytelności przyszłej na bank jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, nie może dochodzić wierzytelności bezzwrotnego przelewu.

W języku procesowym stwierdzono, iż podmiot taki nie posiada legitymacji czynnej w procesie. W praktyce bardzo często firmy zabezpieczają udzielenie kredytu przelewem wierzytelności.  Mają one powstać w przyszłości, czyli przelewem zapłat za swoje dostawy lub usługi, które będą świadczyć swoim kontrahentom w przyszłości.

Co orzekł Sąd Okręgowy?

Sąd Okręgowy stwierdził, iż możliwość dochodzenia wierzytelności wymaga jej zwrotnego przelewu przez bank na kredytobiorcę. Dzieje się tak pomimo zabezpieczającego charakteru takiej cesji.

Podniesiony praktyczny problem będzie jeszcze wielokrotnie rozpatrywany przez polskie Sądy.

chevron-down
Copy link