Nowa formuła specjalnych stref ekonomicznych

21 lutego 2018
hello world!

Projekt nowej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych to między innymi całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych.

Zwolnienia podatkowe

Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana ma być standardowo na 10-15 lat.

Za projekt obecnie odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju. Resort zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie całej Polski. Obecnie Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i do tej pory obejmowały wyłącznie wyznaczony teren specjalnej strefy ekonomicznej.

Ewolucja Specjalnych Stref Ekonomicznych

Głównym celem zmian i utworzenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

Wprowadzone zmiany mają ewoluować w skutki obejmujące:

  • instrumenty zwolnień podatkowych dostępne dla nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz definicją KE obejmą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz
  • reinwestycje;

Powyższe dotyczy inwestycji spełniających kryteria ilościowe: nakłady inwestycyjne i kryteria jakościowe zgodne z SOR, weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Reasumując, duża liczba przedsiębiorstw starających się uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego niewątpliwie świadczy o zainteresowaniu inwestorów tą formą pomocy.

Natomiast pozytywne doświadczenia z ich funkcjonowania, bezwzględnie wskazują na konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

chevron-down
Copy link