Czy spadkobierca może odebrać depozyt

Uchwała z dnia 15 września 2017 r. sygn. akt III CZP 39/17

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 2017 r. sygn. akt III CZP 39/17 zajął się istotną kwestią dotyczącą zagadnienia, czy spadkobierca jest w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 z późn. zmianami) uprawnionym w rozumieniu art. 6 tej ustawy do odbioru depozytu.

Stanowisko Sądu Najwyższego

SN stwierdził jednoznacznie, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do depozytu zmarła, jej spadkobierca jest uprawnionym w rozumieniu tego przepisu. Czekamy na uzasadnienie, bo może być interesujące.