Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Surowsze kary dla gwałcicieli

Spis treści
rozwiń spis treści

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniający Kodeks Karny trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziane jest w nim zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. W przyszłości ma się również zwiększyć ochrona ofiar gwałtów.

Ministerstwo zaznaczyło, że gwałty często maja charakter zbrodni. Akty te godzą w najbardziej intymną sferę życia nieodwracalnymi skutkami. Obecny stan prawny nie zapewnia odpowiednio surowych kar wobec gwałcicieli. W związku z tym w społeczeństwie nie jest zapewnione poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa, co ma zostać zmienione przez nowelizację przepisów karnych.

Zaostrzone kary

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie kary za gwałt popełniony ze szczególnym okrucieństwem. Obecna sankcja za wyżej wymieniony czyn to od 5 do 15 lat więzienia. Według proponowanej zmiany sąd będzie mógł zastosować w karę 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo obecne brzmienie tego przepisu zostało uzupełnione o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary. Za to również grozić będzie taka sama podwyższona kara (obecnie od 3 do 15 lat więzienia). W przypadku gwałtu na dziecku, będzie on zbrodnią podlegającą karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat więzienia lub karze 25 lat więzienia.

Za co dożywocie?

Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak: szczególne okrucieństwo, recydywa, czy doprowadzenie do śmierci, kara będzie odpowiednio zwiększona. Może to prowadzić aż do dożywocia, bez możliwości zastosowania warunkowego zwolnienia. Karze od 5 do 15 lat więzienia będzie podlegał także sprawca gwałtu popełnionego na kobiecie ciężarnej. Zdarzy się tak w przypadku, gdy gwałciciel wiedział o tym fakcie lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć. Tej samej karze będzie podlegać sprawca gwałtu posługujący się: bronią palną, nożem, środkiem obezwładniającym (w tym przypadku chodzi głównie o tzw. „pigułki gwałtu”), działający w sposób zagrażający bezpośrednio życiu ofiary lub utrwalając obraz bądź dźwięk z przebiegu czynu. Według obecnego stanu prawnego gwałty, które zostały popełnione w powyższych okolicznościach, są kwalifikowane jako czyny zagrożone podstawowym wymiarem kary za gwałt. Mowa o karze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Dla kogo kary zwielokrotnione ?

W przypadku recydywistów, którzy dopuścili się ponownego gwałtu, przewidziano zwielokrotnioną karę. Wymierzana im kara zwiększy się praktycznie dwukrotnie. Będzie bowiem musiała być wymierzona w granicach nie niższych od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia za dany czyn do najwyższego zagrożenia zwiększonego o połowę, nie wyłączając zbrodni. Tak więc, jeżeli gwałciciel popełni przestępstwo, za które grozi od 2 do 12 lat więzienia, to w recydywie będzie groził mu wyrok od 4 do 18 lat więzienia. Według obecnego stanu prawnego czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 18 lat, co sprawia, że kara za pierwszy jak i kolejny gwałt może być taka sama.

Bez możliwości warunkowego zwolnienia

Projekt przewiduje całkowite wyłączenie możliwości warunkowego zwolnienia w sytuacji wyroku skazującego na dożywocie. Odnosi się to do sprawcy zabójstwa w związku ze zgwałceniem na szkodę małoletniego poniżej 15 lat, popełnionym w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych. Dzieje się tak również, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca popełni ponownie czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości.

Ma być tak, jak w innych krajach europejskich

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że w wielu europejskich krajach kary przewidziane dla gwałcicieli są wyższe niż obecnie obowiązujące w Polsce. Proponowany projekt zmian ma na celu zbliżenie kar do wysokości, jaka jest w innych europejskich krajach. W Niemczech, Czechach, Austrii i Francji grozi od 10 lat więzienia za gwałt, którego skutkiem jest śmierć. Karą od 10 lat więzienia zagrożony jest we Francji również gwałt powodujący ciężki uszczerbek na zdrowiu (w Czechach, Niemczech i Austrii – od 5 lat). Francja surowo każe również za gwałt na dziecku – więzieniem w wymiarze od 10 lat. We Włoszech za taki czyn grozi od 6 lat więzienia, w Niemczech, Czechach i na Węgrzech – od 5 lat, a w Szwecji – od 4 lat.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career