Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – pomysł na zabezpieczenie nabywców mieszkań

Trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. W pracę nad zmianami włączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zaproponował wprowadzenie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zabezpieczyć kupujących mieszkania na wypadek ogłoszenia upadłości przez dewelopera.

Rozwiązanie na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup mieszkania jest bez wątpienia poważną inwestycją. Niejednokrotnie aby móc cieszyć się własnym mieszkaniem, niezbędne jest zaciągniecie kredytu. Niestety w wielu przypadkach, pomimo posiadania dostatecznych środków finansowych, ze względu na upadłość dewelopera, nie dochodzi do finalizacji transakcji. Co więcej w takich przypadkach często dochodzi do utraty środków, które zostały wpłacone na poczet tzw. opłaty rezerwacyjnej. Nowelizacja „ustawy deweloperskiej” ma wprowadzić specjalny fundusz, na który obowiązkowe składki będą uiszczać deweloperzy.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będzie podobnym rozwiązaniem do znanego już Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który umożliwia zwrot pieniędzy klientom w przypadku ogłoszenia upadłości przez bank lub inną instytucję finansową. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami inwestorzy będą mogli wybrać, czy oferują klientom otwarty albo zamknięty rachunek powierniczy. Od każdej wpłaty uiszczonej na rzecz rachunku powierniczego, część pieniędzy będzie odprowadzona do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość składki na Fundusz zostanie określona w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Należy przy tym podkreślić, że według projektu ustawy,  maksymalna wysokość kwoty przekazywanej na rzecz DFG nie będzie mogła przekraczać 5% w przypadku otwartego rachunku powierniczego, zaś w jeśli chodzi o zamknięty rachunek powierniczy kwota ta będzie mogła wynieść maksymalnie 1%.

Nowe przepisy umocnią pozycję nabywcy nieruchomości

Z uzasadnienia projektu zmiany ustawy możemy się dowiedzieć, że nowy mechanizm w znacznym stopniu rozszerzy dotychczasową ochronę praw nabywców nieruchomości na wypadek niewywiązania się przez dewelopera z obowiązku wybudowania mieszkania. W myśl planowanej regulacji, środki zgromadzone na Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym będą wypłacane w przypadku upadłości dewelopera albo skorzystania przez nabywcę nieruchomości z ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

Co więcej w przypadku upadłości banku prowadzącego rachunek powierniczy, nabywcy mieszkania będą przysługiwać kumulatywnie środki zgromadzone na Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Takie rozwiązanie pomaga lepiej zabezpieczyć interesy nabywcy nieruchomości ponieważ w obecnym stanie prawnym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantuje zwrot środków do 100 tyś. euro. Tak więc w przypadku gdy kwota przekroczy wyżej wskazany limit, nabywca nieruchomości otrzyma brakującą kwotę z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Możliwy wzrost cen mieszkań

Nowelizacja przepisów przewiduje, że po realizacji inwestycji składki przekazane przez dewelopera na rzecz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego nie będą zwracane. Takie rozwiazanie pomoże zgromadzić znaczną kwotę, na poczet ewentualnych roszczeń klientów dewelopera. Niestety nowe przepisy obciążą deweloperów, co w swojej konsekwencji najprawdopodobniej odbije się na cenach mieszkań.

Z analizy sytuacji na rynku mieszkaniowym przeprowadzonej przez UOKiK wynika, że na funkcjonowanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego będzie potrzebne ok. 135 mln zł rocznie. Jak na razie nie ma pewności czy nowe przepisy wprowadzające Deweloperski fundusz Gwarancyjny wejdą w życie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez parlament. Jeśli przychyli się on do przedstawionego przez UOKiK projektu, nowe przepisy mogą wejść w życie do stycznia 2020 roku.

Źródło:

  • Rządowe Centrum Legislacji
  • inwestycje.pl
  • prawo.pl