Dorabiasz na emeryturze? Uważaj na zarobki!

30 sierpnia 2018
hello world!

Emeryt lub rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego musi uważać na swoje zarobki. W przypadku przekroczenia pewnego progu jego zarobki mogą zostać zmniejszone lub ulegną zawieszeniu. Od 1 września 2018 roku limit "dodatkowego" wynagrodzenia zostanie zmniejszony w stosunku do poprzedniego kwartału.

ZUS zmniejszy emeryturę jak zarobisz za dużo

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach podkreśla, że wysokość świadczenia, które przysługuje konkretnej osobie może zostać zmniejszona lub nawet zawieszona. Dzieje się tak w przypadkach, kiedy emeryt lub rencista uzyskuje dodatkowy przychód powyżej określonej kwoty wpływający na uprawnienia do ww.  świadczeń.

Do przypadku zmniejszenia kwoty otrzymywanej od państwa dojdzie w sytuacji, kiedy emeryt/rencista dodatkowo dorobi sobie więcej niż wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę jest to kwota 3164,80 zł na rękę. Z tego wynika, że ww. zainteresowany chcąc otrzymać i wynagrodzenie i emeryturę w pierwszym przypadku nie może zarobić więcej niż 2215,36 zł na rękę.

W sytuacji, kiedy emeryt lub rencista zaangażuje się w dodatkową pracę, która pozwoli mu uzyskać przychód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jego prawo do świadczenia zostanie zawieszone. Jest to kwota wynosząca więcej niż 5410,60 zł na rękę.

Kiedy ZUS nie ma prawa do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia?

Wyżej opisywany limit przychodów nie dotyczy wszystkich osób pobierających emeryturę lub rentę. Do wyjątków zalicza się tych, którzy mają prawo do:

  • emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny;
  • emerytury częściowej;
  • renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zmiana limitu od 1 września 2018 roku

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia co kwartał. Z tego też wynika, że ogłoszony limit będzie obowiązywał od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Pod koniec wspomnianego kwartału GUS zaprezentuje nowe kwoty, które będą obowiązywać w okresie zimowym (grudzień, styczeń i luty).

chevron-down
Copy link