Drugie czytanie ustawy o spółdzielniach rolników

13 września 2018
hello world!

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników czeka na drugie czytanie w Sejmie. Ustawa ta będzie oznaczała dla rolników zwolnienie z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła sprawozdanie podkomisji dotyczące projektu ustawy o spółdzielniach rolników. Teraz projekt oczekuje na drugie czytanie. Ustawa o spółdzielniach rolników jest innowacyjnym rozwiązaniem w polskim ustawodawstwie. Jej celem jest wzmocnienie spółdzielczości w rolnictwie. Nie jest to nowy pomysł, gdyż prace nad nim trwają już półtora roku.

W lutym 2017 roku rząd skierował projekt do prac w Sejmie. To wydłużone procedowanie spowodowała konieczność oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej. Dotyczyła ona możliwości zastosowania ulg podatkowych w ramach pomocy publicznej. Unia dała zielone światło, ograniczając jednak możliwość zastosowania ulgi jedynie w ramach pomocy de minimis. Oznacza to, że ze wsparcia będą mogły skorzystać jedynie małe i średnie firmy. Jeden przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat kalendarzowych.

Drugie czytanie z poprawkami

Opozycja zapowiedziała, że podczas drugiego czytania zgłosi szereg poprawek. Posłowie ogólnie popierają projekt ustawy i zauważają szczytny cel tego unormowania. Jednakże dostrzegają oni również kilka problematycznych zapisów. W obecnym brzmieniu projektu spółdzielnia nie mogłaby kupić ziemi od swojego członka-rolnika. Inny przepis zakłada, że osoba, która przestaje być członkiem spółdzielni, traciłaby w niej swoje udziały. Te poprawki opozycja zgłaszała już wcześniej i zostały one odrzucone na etapie prac podkomisji. Posłowie zamierzają jednak zgłosić je ponownie z nadzieją, że tym razem zostaną one uwzględnione.

Jak ma wyglądać spółdzielnia rolników?

Spółdzielnię rolników założyć może grupa przynajmniej 10 pracowników na co najmniej rok. Jej członkami mogłyby być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne:

  • prowadzące gospodarstwo rolne,
  • prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
  • niebędące rolnikami, ale prowadzące działalność polegającą na przechowywaniu, magazynowaniu, sortowaniu, pakowaniu lub przetwarzaniu produktów rolnych lub grup tych produktów.

Spółdzielnie zwolnione od podatku

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników zakłada wprowadzenie szeregu zwolnień od podatków. Członkowie spółdzielni nie musieliby między innymi opłacać podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalności określoną w ustawie. Zwolnieni mają być ponadto z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ulgi mają pomóc w początkowym okresie działalności spółdzielni. Dotyczyć będą tych dochodów spółdzielni, które pochodzą ze sprzedaży produktów rolnych lub grup produktów, dla których spółdzielnia została założona. Spółdzielnia może się ponadto zajmować przechowywaniem produktów rolnych wytworzonych przez swoich członków.

Inną działalnością spółdzielni na rzecz jej członków może być też:

  • upowszechnianie nowoczesnych metod uprawy i technologii produkcji,
  • prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.

Ministerstwo Rolnictwa zakłada, że w przeciągu 10 lat utworzonych zostanie nawet 150 spółdzielni rolników. Ich dochody mają dorównywać tym osiąganym przez działające obecnie spółdzielnie mleczarskie, produkcyjne itp.

chevron-down
Copy link