E-mail marketingowy zgodny z RODO

Wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres pracownika firmy może być uzasadnione interesem administratora danych. Jednak to nie wystarczy, by taki e-mail miał prawo zaistnieć. Oprócz uzasadnionego interesu, administrator powinien również posiadać dwie zgody: na wysłanie takiej wiadomości i przetwarzanie danych.

Regulacje polskiego prawa ochrony danych osobowych nie kończą się tylko i wyłącznie na przepisach RODO. Warto tutaj wskazać np. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 10 powyższej ustawy zakazuje przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Skierowanie takich treści może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Z kolei w art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażona jest konieczność posiadania zgody na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych – kiedy jest zgodne z prawem?

Zgodnie z treścią przepisu art. 6  RODO, przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest zgodne z prawem, jeżeli staje się niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Nie sposób jest stwierdzić, że przepisy RODO pozwalają na kierowanie niezamówionej informacji handlowej bez spełnienia warunków ustawowych z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dziś w Polsce trzeba mieć dwie zgody: na wysyłkę wynikającą z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych wynikającą z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – mówi mec. Paweł Litwiński.

Bardziej liberalne rozwiązania potrzebne?

Nie wszędzie wymagane są jednak dwie zgody na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną. W Wielkiej Brytanii administrator danych jest uprawniony do wysyłania informacji handlowych, jeżeli posiada zgodę wynikającą z przepisu będącego odpowiednikiem art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Innymi słowy, informację handlową można wysyłać bez zgody na przetwarzanie danych, jeżeli podmiot, do którego wysyłana jest informacja, udostępni administratorowi swój adres e-mail.

Czas pokaże, czy polskie regulacje pozostaną w obecnym kształcie, czy zajdzie konieczność ich reformowania w kierunku bardziej liberalnych rozwiązań.