Nowa epoka dla sektora opieki zdrowotnej

Podczas posiedzenia Rady Ministrów 20 lutego przyjęto m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przyjęto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

E-recepta wymusza zmiany

Celem niniejszego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty jest zmiana ośmiu ustaw. Zmiana obejmie m. in. Prawo farmaceutyczne w następującym przedmiocie:

  • modyfikacji niektórych przepisów regulujących kwestie związane z wystawianiem zapotrzebowań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;
  • modyfikacji albo dodania przepisów regulujących kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym tych wystawianych w postaci elektronicznej) oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • umożliwienia wystawiania recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem;
  • zmian w zakresie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej;

Najbardziej wyczekiwanym elementem jest stopniowe uruchamianie kolejnych usług publicznych – a dokładnie wizja rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce - ma być usługa „e-recepty”.

Problemy z lekami niedostępnymi w Polsce

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zakupienia leku na receptę wystawioną w Polsce, który nie jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niewątpliwie jest to skutek braku w Urzędowym Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych sprowadzanych w ramach przedmiotowego importu. Wpływ ma też złożoność procesu uzyskania zgody na sprowadzenie produktu. Umożliwić ma to właśnie wprowadzenie e-recepty. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe będzie np. nabycie przez internet leku dostępnego w USA przez polskiego pacjenta.

W celu urealnienia funkcjonowania powyższych przepisów zaproponowano karę w wysokości do 10000 zł. Maksymalna wysokość kary jest ujednolicona z karą określoną ustawy nowelizowanej. Brak poinformowania GIF o dokonanym wywozie lub zbyciu, wbrew przepisom art. 78a ustawy nowelizowanej, ma takie same skutki jak brak prowadzenia ewidencji zapotrzebowania (o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy nowelizowanej).