Wózek widłowy na prawo jazdy kategorii B?

23 lutego 2018
hello world!

9 stycznia opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Dotyczy ono bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowa regulacja zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad BHP przy obsłudze wózków. Wejdzie w życie 10 sierpnia.

Doprecyzowanie regulacji

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje i ujednolica regulacje dotyczące wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

W par. 4 tego aktu prawnego przyjęto ogólną zasadę dotyczącą wydawania uprawnień na tego typu urządzenia. Zgodnie z nią do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych. Zaświadczenie te uzyskiwane jest na podstawie przepisów o trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Wyjątki od generalnej zasady

Od powyższej zasady przewidziano kilka wyjątków. Pracodawca może więc do obsługi wózków jezdniowych dopuścić osobę, która:

  • ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, lub
  • posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy. Uzyskiwane są one na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
  • ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Kto musi posiadać dodatkowe kwalifikacje?

Nowe rozporządzenie przewiduje również, jakie osoby muszą posiadać dodatkowe kwalifikacje. Zgodnie z nowymi uregulowaniami dodatkowe kwalifikacje są niezbędne dla operatorów wózków zasilanych gazem oraz dla osób dokonujących wymiany butli z gazem w tych wózkach. Szkolenie takich osób musi obejmować tematykę bezpiecznego użytkowania butli oraz ich bezpiecznej wymiany. Dokładny zakres tematyki takiego szkolenia jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

Kiedy wystarczy prawo jazdy kat. B?

Dopuszczalność zwolnienia operatora wózka jezdniowego legitymującego się prawem jazdy z konieczności posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy będzie on obsługiwał wózki niewyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 10 sierpnia 2018 roku.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link