Egzamin notarialny - zdawały 542 osoby

11 września 2018
hello world!

542 zdających podeszło do egzaminu. 10 września 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości podało informacje wstępne zakończonego 6 września 2018 roku 3-dniowego maratonu dla chcących zdobyć tytuł notariusza.

18 godzin walki

Każdy ze zdających miał sprostać zadaniom, które polegały na opracowaniu projektów aktów notarialnych. W dalszej kolejności należało przygotować odmowę dokonania czynności notarialnych lub uzasadnienie jej dopuszczalności.

Egzamin został rozłożony na 3 części. Każdego dnia kandydat musiał zmierzyć się z 6-cio godzinnym wyzwaniem. Od 4 do 6 września 2018 roku o godz. 10.00 każdego dnia specjalne komisje powołane przez Ministra Sprawiedliwości kontrolowały przebieg zaliczenia.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie resortu frekwencja była bardzo wysoka. Na 547 osób, które wyraziły chęć zostania notariuszem, do egzaminu przystąpiło 542. Są to dane nieoficjalne, uzyskane z poszczególnych komisji. Dane ostateczne zostaną podane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu.

Przebieg egzaminu

Każdy ze zdających mógł korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy, a także orzecznictwa. Zainteresowani mieli również dostęp do komputerowych systemów informacji prawnej. Wszelkie materiały potrzebne do zaliczenia egzaminu zostały wydrukowane i przekazane przy zachowaniu odpowiednich zasad poufności. Chętni przynieśli również własny sprzęt komputerowy, który musiał zostać specjalnie przygotowany do użycia na sali egzaminacyjnej.

Wszystkie komisje otrzymały również nośniki z aplikacją wymaganą do zdania egzaminu. Przy jej pomocy możliwe było sporządzanie prac egzaminacyjnych na komputerach osobistych należących do osób przystępujących do zaliczenia.

Komisje powołane przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdowały się w 6 miastach w Polsce. Mianowicie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i w Gdańsku. Każda z nich ma obowiązek ogłosić wyniki. Każda komisja składała się z siedmiu osób. W ich skład wchodził pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny. Każdy z nich musiał działać na wydziale prawa w szkole wyższej lub Polskiej Akademii Nauk, jak również posiadać min. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Ponadto do grona ww. osób dołączyło dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną, a także czterech przedstawicieli występujących z ramienia Ministra Sprawiedliwości.

Ważne: Planowane oficjalne podanie efektów pracy piszących kandydatów ma odbyć się w okresie od 3 do 19 października 2018 roku.

chevron-down
Copy link