Egzekucja wobec byłego wspólnika spółki osobowej

6 października 2017
hello world!

W dniu 3 października Trybunał Konstytucyjny ogłosił bardzo ważny wyrok w sprawie o sygn. akt SK 31/15. 

Sprawa ta dotyczyła konstytucyjności artykułu 778 [1] ustawy z dnia 17 listopada 1974 roku Kodeks postępowania cywilnego (KPC) w zakresie w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w tym przeciwko osobie, której przysługiwał status byłego wspólnika już w chwili powstania stanu zawisłości sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy.

Stanowisko TK: przepis jest niekonstytucyjny

TK stwierdził niezgodność tego przepisu z art. 41 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem TK przepis jest niekonstytucyjny, ponieważ były wspólnik nie ma możliwości występowania w swojej obronie, w tym podnoszenia jakichkolwiek zarzutów. Zdarza się w praktyce, że były wspólnik (spółki osobowej, spółki jawnej, spółki komandytowej itp.) nie jest nawet poinformowany o toczącej się sprawie. W tej sytuacji jest pozbawiony prawa do sądu i prawa do obrony.

W praktyce...

Powyższe orzeczenie ma bardzo praktyczny wymiar i od chwili ogłoszenia będzie wywierało duży wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko wspólnikom spółek osobowych.

chevron-down
Copy link