Łatwiejszy eksport polskich produktów rolnych

21 czerwca 2018
hello world!

Łatwiejszy eksport wszystkich produktów rolnych poza granicę kraju. 15 czerwca 2018 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej znowelizował ustawę o ochronie roślin. Za jej uchwaleniem było 414 posłów, a jedynie dwóch podkreśliło swój sprzeciw.

Pomoc w spełnianiu wymagań

Zmiany w akcie prawny przede wszystkim mają ułatwić rolnikom w spełnieniu wymagań dotyczących importu. Chodzi o państwa znajdujące się poza granicami Unii Europejskiej i strefy wolnego handlu. Wymagania te określają poziom bezpieczeństwa fitosanitarnego produktów pochodzenia roślinnego. Regulacja wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2019 roku.

Nadzór nad eksporterami

Zmiany mają ułatwić Polsce utrzymanie się na rynkach znajdujących się poza Unią Europejską. Z tego względu uzupełniono również przepisy o nowe regulacje. Dotyczą one nadzoru nad takimi podmiotami, jak np. spółki czy grupy producenckie, które zostały ujęte w rejestrze eksporterów. Odpowiedzialna za ww. działanie będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), a także firmy, które certyfikują integrowaną produkcję roślin.

Każdy z podmiotów zajmujący się eksportem będzie miał również obowiązek poznania wszelkich wymagań obowiązujących w państwach trzecich. Chodzi o kraje, do których zainteresowany zamierza przetransportować swój towar, jak również te przez które będzie ów produkt przejeżdżał. To samo dotyczy państw tranzytowych.

Ważne: Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie będzie miał obowiązku kontroli podmiotów, które nie wykonują działalności w danym roku. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie go o ww. stanie faktycznym.

Transport - minimalizowanie problemów na drodze

W nowelizacji zostały również zawarte skrócone i uproszczone procedury z dziedziny administracji. Decyzja zostanie zastąpiona standardowym wpisem do rejestru przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem zagranicznym. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemów przy kontroli granicznej. Dokładnie chodzi o kontrolę fitosanitarną drewnianych materiałów opakowaniowych, które są używane do przewożenia produktów rolnych.

Ważne: Do wejścia w życie ustawy rolnicy mają być notorycznie informowani o nowym stanie prawnym. Do tego celu posłużyć mają konferencje, szkolenia i spotkania dla każdego kto ze swoim produktem znajduje się już poza granicami Unii Europejskiej. Tak samo zapraszani są również Ci, którzy są zainteresowani eksportem.

chevron-down
Copy link