Elektroniczny dymek obciążony akcyzą

W 2019 roku wejdą w życie przepisy nakładające akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych oraz na tzw. wyroby nowatorskie, służące do podgrzewania tytoniu. Do końca 2018 roku stawka będzie zerowa. Posłowie uchwalili zmianę ustawy o podatku akcyzowym bez poprawek, w nocy z wtorku na środę. Projekt trafi teraz do Senatu.

W głosowaniu wzięło udział 438 posłów. Za nowelizacją opowiedziało się 254 posłów, przeciw było 177, a 7 wstrzymało się od głosu.

Jakie stawki akcyzy ujęto w projekcie?

Początkowo stawka miała wynosić 70 gr za mililitr płynu. Ostatecznie w projekcie ujęto akcyzę w wysokości 50 gr za mililitr płynu do papierosów elektronicznych oraz 141,29 zł za kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w przypadku wyrobów nowatorskich służących do podgrzewania tytoniu. Zgodnie z przepisami unijnymi produktem nowatorskich jest wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzonym do obrotu po 19 maja 2014 roku.

Obowiązek legalizacji

Z czym muszą liczyć się właściciele sklepów, w których można kupić wspomniane produkty? Będą je oni musieli oznaczyć  legalizacyjnymi znakami akcyzy. Obowiązek ten dotyczyć będzie płynów do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, które zostały wyprodukowane w Polsce, nabyte na terytorium Unii Europejskiej bądź importowane z krajów trzecich przed wejściem w życie nowych przepisów, przeznaczonych do sprzedaży po 31 grudnia 2018 roku. Do 30 października 2018 roku trzeba będzie złożyć w urzędzie obsługującym ministra finansów wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy.

Zastosowanie ogólnych przepisów akcyzowych

W stosunku do płynów do papierosów elektronicznych oraz wyborów nowatorskich zastosowanie będą miały ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. Ponadto nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje także zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego. Dotyczy to np. sytuacji, gdy podróżny importuje płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie w bagażu osobistym.

Płyn i wyroby nowatorskie traktowane jak każdy wyrób tytoniowy

Wprowadzenie akcyzy wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Liquidy oraz wyroby nowatorskie będą traktowane jak każdy inny wyrób tytoniowy objęty akcyzą. Będą więc musiały być opatrzone banderolą. Taki zabieg potwierdzałby ich legalne pochodzenie. Ponadto państwo będzie miało większą kontrolę nad ich produkcją, jakością i sprzedażą.

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych obowiązuje już między innymi we Włoszech, Portugalii, Rumunii, na Łotwie, w Słowenii, Finlandii, Grecji, Chorwacji, na Węgrzech i w Serbii. Według Ministerstwa Finansów zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 mln złotych rocznie.