Narodziny dziecka - formalności urzędowe

14 grudnia 2017
hello world!

Pojawienie się dziecka jest bardzo ważnym momentem w życiu każdej rodziny. Radości z narodzin potomka nie powinny nam przysłaniać urzędowe formalności. Są jednak sprawy, o których trzeba pamiętać. Zarejestrowanie narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego jest obowiązkiem rodziców.

Po porodzie szpital, a konkretniej uprawniona do tego osoba – lekarz lub położna - wystawia kartę urodzenia dziecka. Kartę przesyła się bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka. Od tego momentu mamy 21 dni na wizytę w USC. Wcześniej warto upewnić się telefonicznie, że karta już tam dotarła. Należy pamiętać o tym, że jeśli nie dopilnujemy 21-dniowego terminu, urzędnik sam wybierze imię dla naszego potomka i zarejestruje jego przyjście na świat! Podczas wizyty w urzędzie należy mieć ze sobą dokument tożsamości. Czynność ta jest bezpłatna.

Kto może zgłosić narodziny dziecka?

Narodziny dziecka może zgłosić rodzic, jeśli ukończył 16 lat i nie został pozbawiony zdolności do czynności prawnych. W pozostałych sytuacjach, a więc gdy rodzice nie spełniają powyższych wymagań, może to zrobić przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki dziecka. Zgłoszenia dokonać może również uprawniony do tego na piśmie pełnomocnik. W tej sytuacji na wizytę w urzędzie należy zabrać ze sobą pełnomocnictwo do tej czynności.

Kto wydaje akt urodzenia? Gdzie odebrać PESEL dziecka?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi protokół, w którym wskazane będą dane dziecka i rodziców. Dokument podpisuje kierownik USC oraz osoba, która rejestruje dziecko.

Następnie kierownik zarejestruje dziecko, zamelduje je i nada mu numer PESEL. Osobie rejestrującej narodziny dziecka wyda odpis aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz potwierdzenie zameldowania dziecka.

Gdy dziecko urodzi się martwe

W przypadku narodzin martwego dziecka, mimo tragizmu sytuacji, niestety również trzeba dopełnić niezbędnych formalności.

Kartę martwego urodzenia wystawia osoba upoważniona, która odebrała poród (lekarz lub położna) i przekazuje ją do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 1 dnia od jej wystawienia. Następnie rodzic ma 3 dni na rejestrację w USC.

Kartę martwego urodzenia sporządza się tylko w sytuacji, gdy można było ustalić płeć dziecka. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza wtedy jedynie akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Nie sporządza natomiast aktu zgonu.

Gdy płeć dziecka nie była możliwa do ustalenia, karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do Urzędu Stanu Cywilnego. Lekarz może natomiast na naszą prośbę wystawić kartę zgonu umożliwiającą pochówek dziecka. Karta ta jest wystarczająca do zorganizowania pochówku. Nie jest już potrzebna rejestracja zgonu dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

chevron-down
Copy link