Uwaga! Fałszywe kontrole z UODO

16 sierpnia 2018
hello world!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował na stronie internetowej Urzędu o pozyskaniu informacji dotyczących fałszywych kontroli. Zgodnie z informacjami, które dotarły do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przedsiębiorców odwiedzają osoby podające się za kontrolerów Urzędu. Oszuści legitymowały się okazując legitymacje służbowe kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz powołały się na upoważnienia do kontroli.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprzedza, iż w najbliższym czasie Urząd planuje przeprowadzenie kontroli przedsiębiorstw w celu sprawdzenia legalności i zgodności z prawem odbywających się w jednostkach procesów przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, coraz częściej do organu kontrolnego, jakim bez wątpienia jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały o kontrolerach-oszustach z UODO. Posługują się oni oczywiście fałszywymi dokumentami: legitymacjami oraz upoważnieniami do kontroli.

Po czym poznać kontrolera?

Organ wskazuje, iż jednym z głównych zabezpieczeń legitymacji służbowej pracownika UODO przeprowadzającego kontrole są między innymi hologramy. Zostały one umieszczone na każdej legitymacji służbowej kontrolera Urzędu. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych również przypomina, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy wyznaczeni przez Urząd, jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wzywa do zachowania ostrożności i czujności wobec osób przeprowadzających kontrole. Osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu będą coraz częściej pojawiać się w miejscach wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli. Zatem pojawi się pole do popisu dla oszustów. Niezmiernie ważne jest weryfikowanie tożsamości kontrolerów, zgłaszających się do przeprowadzenia kontroli na bazie konkretnego podmiotu. Niestety weryfikacja pseudo-kontrolerów obciąży podmioty kontrolowane.

Jak dokonać weryfikacji kontrolera?

Zgodnie ze wskazówkami, o których mowa na stronie Urzędu Ochrony Danych, UODO co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Jeżeli zaś wystąpią jakichkolwiek wątpliwości w podmiocie kontrolowanym co do wiarygodności osoby, która okazuje dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania osoby kontrolera oraz czy rzeczywiście kontroler został upoważniony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do przeprowadzenia kontroli konkretnego podmiotu. Dokonując weryfikacji można sprawdzić imię i nazwisko osoby dokonującej kontroli, numer jej legitymacji oraz fakt wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w danym podmiocie w określonym terminie. Takiej weryfikacji można dokonać kontaktując się z Urzędem pod numerem (22) 531 07 71.

chevron-down
Copy link