Weto Prezydenta ws. ordynacji do PE

17 sierpnia 2018
hello world!

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie zgodził się podpisać nowelizacji Kodeksu wyborczego. Odmowa jest związana z fragmentem aktu prawnego, w którym opisany jest przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Andrzeja Dudy zmiana ustawy w tej części zbyt mocno odbiega od zasady proporcjonalności.

Co miała wnieść ustawa?

Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy została uchwalona 20 lipca 2017 roku. Senat RP nie zgłosił żadnych poprawek. Zgodnie z nowelizacją okręgi, w których mieliby zostać wybierani przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego powinny mieć przypisaną pewną liczbę posłów. Zgodnie z aktem prawnym na ww. obszarach mogłoby kandydować min. 3 kandydatów.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zawetował podpisanie nowelizacji, ponieważ uważa m. in., że zmiana utrudniła by przekroczenie progu wyborczego. W takiej sytuacji mniejsze ugrupowania nie mogłyby go przekroczyć. W praktyce zmiana ustawy uniemożliwi im wejście do Parlamentu Europejskiego. Dotychczas ww. próg wynosił 5%. Andrzej Duda zaznaczył, że dokonując podpisu nowelizacji Kodeksu Wyborczego przebicie procentowe byłoby trzykrotnie większe.

Dlaczego weto?

Andrzej Duda argumentował swoją decyzję tym, że scena polityczna zostałaby drastycznie ograniczona. Przez zwiększenie progu wyborczego każde z mniejszych ugrupować chcące pozostać w sferze działań politycznych musiałoby zawiązywać koalicje. Takie sojusze często powodują, że silniejsze ugrupowania narzucają swoje warunki tym mniejszym.

"Nie widzę uzasadnienia, żeby miało dojść do tak istotnego ograniczenia, że de facto tylko dwa ugrupowania istniejące dzisiaj na polskiej scenie politycznej będą mogły powiedzieć my swoich posłów w PE będziemy mieli na pewno." - Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiany potrzebne

Prezydent RP wskazał również na to, że zmiany są potrzebne. Celem ma być jednak uproszczenie ordynacji wyborczej w sposób, który nie burzy demokratycznych zasad.

"Z radością przyjmę propozycje zmian w ordynacji, które "nie ograniczą dostępu do Parlamentu Europejskiego" oraz sprawią, że zasady przeprowadzania głosowania staną się bardziej przejrzyste. Z radością taki akt przyjmę i zdecyduję się go podpisać." - Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej.

Ważne: Jeżeli Sejm RP przegłosuje nowelizację większością 3/5 głosów przy obecności 50% ustawowej liczby posłów sprzeciw Andrzeja Dudy ulegnie odrzuceniu, a ustawa wejdzie w życie.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link