Sprawa GetBack S.A: dyskusja na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i pierwsze przesłuchania CBA

8 czerwca 2018
hello world!

We wtorek (5 czerwca br.), w Sejmie, odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, którego przedmiotem była sprawa GetBack S.A. W trakcie tego posiedzenia padło wiele słów krytyki w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego oraz realizacji jej kompetencji nadzorczych. Posłowie biorący udział w posiedzeniu zarzucali KNF brak nadzoru w stosunku do działalności GetBack S.A. Jednocześnie CBA przesłuchało już czterech urzędników KNF.

Poruszono kwestię charakteru GetBack S.A., ponieważ jest to podmiot rynku regulowanego. Vice-przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Paulina Hennig-Kloska wzięła pod wątpliwość prawidłowość sprawozdania finansowego GetBack S.A. Dodatkowo, vice-przewodnicząca określiła ostatni rok działalności GetBack S.A. jako: obchodzenie przez spółkę obowiązku informacyjnego przy emisjach.  Zakwestionowała przy tym skuteczność pracy KNF.

Relacja z wtorkowego posiedzenia w Sejmie

Podczas wtorkowego posiedzenia głos zabrali również vice-przewodniczący KNF, Marcin Pachucki oraz vice-minister finansów - Piotr Nowak. Vice-przewodniczący słusznie podkreślił rolę KNF oraz reakcję na pierwsze prospekty GetBack S.A. Zaznaczył, że rolą KNF jest: dbanie o transparentność, żeby wszelkie informacje przez emitentów były dostarczane inwestorom. Zaraz potem przypomniał o braku w polskim prawie jakiegokolwiek przepisu, który zezwalałby KNF na weryfikację działalności spółek pod kątem ryzyka. Odnośnie prospektów, vice-przewodniczący powiedział, że: zatwierdzenie pierwszego prospektu trwało 5 miesięcy, a drugiego 2 miesiące, gdyż Komisja znała już spółkę. Dowiedzieliśmy się też, że KNF zgłosiło ponad 180 uwag do prospektu, w tym wiele dotyczących ryzyk.

Vice-minister w swoich wypowiedział zapewnił natomiast o poczynionych już krokach w sprawie współpracy KNF z Ministerstwem Finansów w zakresie GetBack S.A. Otóż, 9 maja MF wystąpiło do KNF, ale również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie: propozycji zmian w prawie dotyczących występowania misselingu, a także dotyczące emisji prywatnych, jak określił vice-minister finansów. Warto przy tym zaznaczyć, że w toczącej się sprawie GetBack S.A. istnieje duże prawdopodobieństwo obecności misselingu.

Misseling na rynku finansowym - regulacje prawne

Misseling to jest tzw. oszukana sprzedaż, która dotyczy przede wszystkim działań na rynku finansowym. Polega ona na sprzedaży produktów, jak również usług, niedostosowanych do określonych potrzeb klienta, wprowadzając go jednocześnie w błąd. Sprzedawane produkty są w rzeczywistości niepotrzebne klientom. Dochodzi tym samym do manipulacji, informacje o produkcie są nierzetelnie przekazywane. W Polsce przeciwdziałanie misselingu uregulowane jest m.in. w ustawie o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1528), ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 196), i ustawie o zmianie ustawy o chornie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 1634). Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż brak wystarczających i kompleksowych uregulowań w związku z istniejącym, negatywnym, zjawiskiem misselingu w Polsce.

Komisja śledcza ws. GetBack S.A.?

Powracając do skutków odbytego we wtorek posiedzenia, pojawiły się głosy za powołaniem komisji śledczej ws. GetBack S.A.

W międzyczasie, jak podaje Onet.pl Wiadomości oraz RMF FM, Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało w tym tygodniu pierwszych przesłuchań urzędników KNF, którzy zdaniem Piotra Kaczorka z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA - mają coś do powiedzenia. Dotychczas przesłuchano czterech urzędników, jednak istnieje prawdopodobieństwo przesłuchania kolejnych, jeśli będzie to miało istotny wpływ na tok postępowania.

chevron-down
Copy link