Ceny przesyłek w Unii bardziej przejrzyste

Wysokie ceny przesyłek zagranicznych często odstraszają od zakupów internetowych w innym kraju. Do tego brak przejrzystości cen może zachęcać do zawyżania opłat przez operatorów pocztowych bez związku z rzeczywistymi kosztami. Dlatego Parlament Europejski poparł rozporządzenie, dzięki któremu ma się to zmienić. Ceny przesyłek na terenie UE mają być bardziej przejrzyste i konkurencyjne.

Rozporządzenie zakłada ponadto, że mają się zmniejszyć problemy i przeszkody, z jakimi spotykają się obecnie konsumenci i sklepy internetowe, kupując i sprzedając produkty online.

Według danych zebranych przez Komisję Europejską ponad 2/3 konsumentów zrezygnowało z dokonywania zakupów przez internet. Jako powód podawali oni zbyt wysokie ceny przesyłek. Wejście w życie nowego rozporządzenia może odwrócić ten trend.

Wysokie ceny niczym nieuzasadnione

Parlament zwrócił uwagę na to, że ceny przesyłek zagranicznych nawet pięciokrotnie przewyższają ceny paczek krajowych. Ponadto niejednokrotnie występują duże różnice między kosztem wysyłki do tego samego miejsca z różnych państw członkowskich. Przykładowo wysłanie paczki o wadze 2 kg z Belgii do Włoch kosztuje 32,80 euro, a z Holandii do Włoch już tylko 13 euro.

Brak przejrzystości może być zachętą do nadużyć operatorów pocztowych w tym zakresie. Odstrasza również - głównie mniejszych i działających lokalnie - właścicieli sklepów internetowych do rozszerzenia działalności na inne kraje.

Jawność cenników i obrotów

Rozporządzenie zobowiąże firmy zajmujące się dostarczaniem przesyłek do przekazywania cennika za swoje usługi. Komisja Europejska przygotuje zestawienie cen, które opublikuje na specjalnej stronie internetowej. Umożliwi to sprzedawcom i kupującym porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

Operatorzy pocztowi zostaną również zobowiązani do ujawnienia władzom informacji o:

  • obrotach,
  • liczbie dostarczonych paczek,
  • liczbie i statusie pracowników,
  • podwykonawcach,
  • procedurach rozpatrywania skarg.

Ma to na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu. Zwolnieni z tego obowiązku będą operatorzy zatrudniający mniej niż 50 pracowników i świadczący usługi na terytorium tylko jednego kraju.

Za rozporządzeniem głosowało 604 parlamentarzystów, 80 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Przed wejściem w życie rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej.