Osoby niepełnosprawne zwolnione z części opłat za egzamin na prawo jazdy

4 kwietnia 2018
hello world!

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Zmiany wiążą się ze zwolnieniem osób niepełnosprawnych z opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy. Zwolnienie to dotyczyć będzie osób, które będą zdawały egzamin w swoim samochodzie.

Celem nowelizacji jest zwolnienie niepełnosprawnych z opłaty za praktyczny egzamin na prawo jazdy. Ze zwolnienia mogłyby skorzystać te osoby, które podczas egzaminu wykorzystywałyby własny samochód, a nie auto zapewnione przez WORD. Pojazd zdającego musiałby być dostosowany do danego rodzaju niepełnosprawności. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, które stawiają się na egzamin praktyczny z dostosowanym do swoich potrzeb pojazdem, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty za egzamin o 50 proc.

Strona www z dostępnymi pojazdami

Ustawa przewiduje też utworzenie strony internetowej, na której niepełnosprawni mieliby dostęp do wykazu pojazdów. Wykaz ten obejmowałby samochody, z których niepełnosprawni mogliby skorzystać w czasie egzaminu. W wykazie byłyby też ujęte wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, posiadające takie auta. Minister właściwy do spraw gospodarki ma wyznaczyć spośród podległych mu jednostek podmiot, który będzie prowadził bazę danych.

Nowe przepisy zgodne z wyrokiem TK

W 2016 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Orzekł, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest "dalece niewystarczające". Zgodnie z przepisami, które TK uznał za niekonstytucyjne, wobec osoby niepełnosprawnej nie stosuje się wymogu zdawania egzaminu autem będącym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Trybunał przyznał, że zaskarżone przepisy powodują, iż dla osoby z niepełnosprawnością "powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego".

Przeciętny koszt wynajmu pojazdu (dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością) na egzamin praktyczny waha się od kilkudziesięciu (np. woj. lubelskie czy małopolskie) do ponad 200 zł (woj. warmińsko-mazurskie). W woj. śląskim średni koszt wynajmu odpowiedniego pojazdu wynosi 250 zł.

Liczba egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2012-2015 wyniosła do 391 rocznie.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia z w wyjątkiem przepisu o wyznaczeniu podmiotu zarządzającego internetową bazą, który wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia.
chevron-down
Copy link