Internet o prędkości 1 Gb/s. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje ws. NPS

12 września 2018
hello world!

Rozpoczął się formalny proces konsultacji publicznych ws. projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest odpowiedź na wyzwania z zakresu dostępu do internetu z prędkością nowej generacji. Całość przedsięwzięcia potrwa do 16 października 2018 roku.

Internet o przepustowości 1Gb/s

Głównym celem Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) jest upowszechnienie usług dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach. Na samym początku realną prędkością surfowania po sieci będzie ta przekraczająca 100 Mb/s. W niedalekiej przyszłości planowane jest jej zwiększenie aż do 1 Gb/s. Planowane jest również wdrożenie sieci mobilnych 5 generacji.

NPS ma stać się źródłem proinwestycyjnym. Dzięki niemu państwo i samorządy będą mogły skutecznie realizować zapewnianie społeczeństwu dostępu do uniwersalnego, równego, bezpiecznego i bezawaryjnego internetu.

Zadania NPS

Narodowy Program Szerokopasmowy jest rządowym programem rozwoju w zgodzie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju. Chodzi o akt prawny z dnia 6 grudnia 2006 roku.

"W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS. " - czytamy na stronie resortu.

Cele NPS

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że cele Narodowego Programu Szerokopasmowego odpowiadają tym wyznaczonym przez Komisję Europejską. Są nimi:

  • powszechny dostęp do Internetu (do 2020 roku przepustowość nie może być mniejsza niż 30Mb/s, po tym czasie ma stopniowo wzrastać, by do 2025 roku wynieść min. 100 Mb/s);
  • dostęp do przepustowości min. 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do 2025 roku;
  • Internet o prędkości min. 1 Gb/s w miejscach, które stanowią siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do 2025 roku;
  • całkowicie rozwinięta łączność 5G w min. jednym głównym mieście do 2020 roku;
  • całkowicie rozwinięta łączność 5G we wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do 2025 roku.

Co przyniesie sieć 5G?

International Telecommunication Union (ITU) ogłosiło wstępną specyfikację dla 5G. Zgodnie z ich założeniami opóźnienia sieci nie będą mogły być większe niż 4 ms. Dane będziemy mogli pobierać z prędkością 20 Gb/s. Wysyłanie danych ma sięgnąć szybkości 10 Gb/s. Najważniejszą zmianą ma być możliwość równoczesnego połączenia bezprzewodowego dla setek tysięcy sensorów.

chevron-down
Copy link