Internet o prędkości 1 Gb/s. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje ws. NPS

Rozpoczął się formalny proces konsultacji publicznych ws. projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest odpowiedź na wyzwania z zakresu dostępu do internetu z prędkością nowej generacji. Całość przedsięwzięcia potrwa do 16 października 2018 roku.

Internet o przepustowości 1Gb/s

Głównym celem Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) jest upowszechnienie usług dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach. Na samym początku realną prędkością surfowania po sieci będzie ta przekraczająca 100 Mb/s. W niedalekiej przyszłości planowane jest jej zwiększenie aż do 1 Gb/s. Planowane jest również wdrożenie sieci mobilnych 5 generacji.

NPS ma stać się źródłem proinwestycyjnym. Dzięki niemu państwo i samorządy będą mogły skutecznie realizować zapewnianie społeczeństwu dostępu do uniwersalnego, równego, bezpiecznego i bezawaryjnego internetu.

Zadania NPS

Narodowy Program Szerokopasmowy jest rządowym programem rozwoju w zgodzie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju. Chodzi o akt prawny z dnia 6 grudnia 2006 roku.

„W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS. ” – czytamy na stronie resortu.

Cele NPS

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że cele Narodowego Programu Szerokopasmowego odpowiadają tym wyznaczonym przez Komisję Europejską. Są nimi:

  • powszechny dostęp do Internetu (do 2020 roku przepustowość nie może być mniejsza niż 30Mb/s, po tym czasie ma stopniowo wzrastać, by do 2025 roku wynieść min. 100 Mb/s);
  • dostęp do przepustowości min. 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do 2025 roku;
  • Internet o prędkości min. 1 Gb/s w miejscach, które stanowią siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do 2025 roku;
  • całkowicie rozwinięta łączność 5G w min. jednym głównym mieście do 2020 roku;
  • całkowicie rozwinięta łączność 5G we wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do 2025 roku.

Co przyniesie sieć 5G?

International Telecommunication Union (ITU) ogłosiło wstępną specyfikację dla 5G. Zgodnie z ich założeniami opóźnienia sieci nie będą mogły być większe niż 4 ms. Dane będziemy mogli pobierać z prędkością 20 Gb/s. Wysyłanie danych ma sięgnąć szybkości 10 Gb/s. Najważniejszą zmianą ma być możliwość równoczesnego połączenia bezprzewodowego dla setek tysięcy sensorów.