Istotne zmiany w prawie pracy od 22 listopada

23 listopada 2018
hello world!

Czwartek 22 listopada to ważna data dla pracowników. Bowiem części z nich umowy terminowe przekształciły się w kontrakty na czas nieokreślony. W życie weszła rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Limit 33 miesiące zatrudnienia

W świetle nowelizacji podpisanej przez prezydenta w 2015 roku, łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Nowelizacja weszła w życie 22 lutego 2016 roku. Okres 33 miesięcy rozpoczęcia obowiązywania ustawy minął właśnie 22 listopada 2018 roku. Oznacza to, że każda osoba, która pracowała w firmie na podstawie umowy lub umów na czas określony od 22 lutego 2016 roku, powinna mieć już umowę przekształconą na czas nieokreślony. Nowelizacja zwiększyła również maksymalną ilość umów na czas określony z dwóch do trzech. Oznacza to, że przed podpisaniem umowy na czas nieokreślony pracodawca ma prawo do zaoferowania pracownikowi maksymalnie trzech umów na czas określony.

Umowa na czas określony nawet po upływie 33 miesięcy?

Co w sytuacji, gdy pracownik nie otrzymał umowy bezterminowej mimo tego, że od 22 lutego pracuje na podstawie umowy terminowej? Przepisy mówią jasno. - "uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu; (33 miesięcy); jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony." Oznacza to, że umowa prawnie automatycznie staje się kontraktem na czas nieokreślony. To samo następuje w sytuacji, gdy pracownik otrzyma czwartą umowę na czas określony. Wtedy również ta umowa z mocy prawa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Kilka wyjątków od zasady

Często występują pewne wyjątki od zasad. Tak jest i tym razem. Pewna grupa pracowników, która formalnie spełniła zasady 33 miesięcy zatrudnienia na umowie terminowej nie jest objęta zmianą kontraktu na bezterminowy. Przepisy mówią. - "Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

  1. zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. wykonywania pracy przez okres kadencji,

A ponadto w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie."

Ważne jest, że do okresu 33 miesięcy nie zalicza się umowy o pracę na okres próbny.

Jak zmiana wpłynie na pracowników?

Jedną z podstawowych zalet umowy na czas nieokreślony jest to, że pracodawca przy ewentualnym zwolnieniu musi uzasadnić swoją decyzję. Umowa bezterminowa przydaje się również osobom, które starają się o kredyt lub pożyczkę. Banki chętniej udzielają kredytów osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony.

chevron-down
Copy link