Jak sprawdzić punkty karne?

19 grudnia 2019
hello world!

Dawniej sprawdzenie liczby punktów karnych możliwe było jedynie na komisariacie policji. Dziś można to zrobić bez wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do internetu i profil zaufany. Jak tego dokonać?

Punkty karne w Polsce

Punkty karne stanowią dodatkową sankcję za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Punty karne te w Polsce może otrzymać tylko kierowca, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego (por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego).

Ponadto wpisowi do ewidencji punktów karnych nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Maksymalny limit punktów, jaki można posiadać w Polsce, to 24, w szczególnych przypadkach (np. kierowca w pierwszym roku posiadania prawa jazdy) tylko 20.

O punkty karne można zapytać w komisariacie policji. Można również – za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 – uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Jak sprawdzić punkty karne przez internet

W przypadku sprawdzania punktów karnych przez internet wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Pozwala on na potwierdzenie tożsamości osoby chcącej uzyskać informację. Ma to na celu przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa danych i unikania możliwości podszywania się pod inną osobę. Co istotne, możliwe jest sprawdzenie ilości tylko własnych punktów karnych. Nie można dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny.

Aby sprawdzić przez internet, ile mamy punktów karnych, należy wejść na tę stronę internetową.

Następnie system przenosi użytkownika na stronę profilu zaufanego. Tutaj można zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu system przenosi z powrotem na stronę obywatel.gov.pl, gdzie następnie wyświetla się informacja o punktach karnych. Informację tę można pobrać w formacie PDF i wydrukować.*

Jak sprawdzić punkty karne przez internet?

Jak sprawdzić punkty karne - informacja o ilości punktów

Co istotne, wydruk taki ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on dokumentu urzędowego. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu (na przykład jako dowód w sprawie).

Jeśli potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o punktach karnych, dostaniesz je w komisariacie policji.

Baza danych jest aktualizowana raz dziennie. Wyświetlona informacja może się zatem zmienić. Dlatego jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przedstawionej ilości punktów, warto je sprawdzić jeszcze raz, na przykład następnego dnia.

Kiedy punkty karne znikają z konta?

Punkty karne znikają z konta jeśli:

  • minie rok od dnia popełnienia naruszenia (naruszenie się przedawni),
  • dana osoba ukończy szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych – jeśli przed jego rozpoczęciem miała mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych – jeżeli to pierwsze prawo jazdy i miała je krócej niż rok). Takie szkolenia organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Co istotne, w szkoleniu takim można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów.

Wyjątkowo punkty karne nie znikają z konta w dwóch wspomnianych przypadkach wtedy, gdy suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to pierwsze prawo jazdy i osoba ma je krócej niż rok). Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu. Nie są jeszcze naliczone na konto, czekają na orzeczenie sądu. Natomiast aktywne punkty karne to punkty, które ma się na koncie.

Przekroczenie limitu punktów karnych

Przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów prowadzi do zatrzymania i w konsekwencji nawet do utraty uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym, czyli do skutków takich, jakie pociąga za sobą orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Tak więc przekroczenie limitu punktów karnych wiąże się z różnymi konsekwencjami w zależności od czasu posiadania prawa jazdy. W przypadku osób, które mają prawo jazdy ponad rok i będą mieć na koncie więcej niż 24 punkty karne, dostaną one od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (jest to taki sam egzamin, jak ten na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. Jeżeli egzamin lub badania nie zostaną zaliczone, starosta cofnie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Natomiast jeśli jest to pierwsze prawo jazdy i dana osoba posiada je krócej niż rok, a ma na koncie więcej niż 20 punktów karnych, wówczas starosta od razu cofnie wszystkie jej uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Jak sprawdzić punkty karne - limit

Jak sprawdzić punkty karne na komisariacie

Punkty karne można także sprawdzić bezpośrednio w komisariacie. Podobnie jak w kwestii sprawdzania punktów przez internet, i tu uzyskamy informacje wyłącznie o swoich punktach. W celu uzyskania informacji należy udać się do najbliższego komisariatu policji i zapytać funkcjonariusza policji o liczbę punktów karnych na swoim koncie.

W komisariacie możliwe jest także otrzymanie zaświadczenia z informacją o liczbie posiadanych punktów karnych na swoim koncie (czyli zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego). Zaświadczenie to wydawane jest na żądanie pytającego.

Może ono okazać się przydatne na przykład dla pracownika, którego wykonywanie pracy łączy się z jeżdżeniem służbowym samochodem.

Co istotne, że informację o punktach karnych możesz dostać osobiście w komisariacie. Policja nie udziela takich informacji telefonicznie lub mailowo.

Jak sprawdzić punkty karne - opłata za zaświadczenie

Informację ustną o punktach karnych uzyskasz bezpłatnie, natomiast za wydanie zaświadczenia o liczbie punktów karnych. Można za nie zapłacić w urzędzie gminy lub miasta, na terenie której jest komisariat, w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. Potwierdzenie wpłaty albo potwierdzenie przelewu należy zabrać ze sobą na komisariat.

* https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty

chevron-down
Copy link