Jednolity Plik Kontrolny – finansowa rewolucja

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, będący najnowszym pomysłem Ministerstwa Finansów. Przybrał on postać systemu, który ma za zadanie ułatwić przekaz informacji dotyczących podatku VAT organom administracji rządowej, a co za tym idzie, znacznie skrócić proces kontrolny.  Istotne jest to, że dotyczy on nie tylko samego podatku VAT, ale i wszystkich narzędzi do jego ewidencji, np. ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

W praktyce JPK Jest skomplikowanym technicznie plikiem, który będzie wysyłany wyłącznie drogą elektroniczną do organów skarbowych, a w rzeczywistości dodatkową ewidencją prowadzoną online. Nasuwa się jednak teraz kilka pytań. Od kiedy taki system istnieje? Kogo on dotyczy? Jakie skutki za sobą niesie?

JPK już od 1 stycznia 2018 roku

Zacznijmy zgodnie z kolejnością. JPK został wprowadzony już 1 lipca 2016 roku, ale obejmował on jednie duże przedsiębiorstwa. Natomiast od 1 lipca 2017 roku jego działanie dotyczy również średnich i małych przedsiębiorców, a nawet samozatrudniających się. Aktualnie trwa implementacja tego instrumentu. System jest o tyle skomplikowany, że konieczność poprawek i usprawnień spowodowała kilkukrotne odraczanie wejścia w życie tego systemu. Zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, JPK ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Skutki wdrożenia JPK

Warto tutaj zaznaczyć faktyczny cel jaki fiskus chce osiągnąć przy użyciu JPK. Celem tym jest istotne usprawnienie kontroli podatkowych, natomiast clou celu  jest wychwycenie sprytnych przedsiębiorców, zaniżających podatek VAT. Istotą jest wymóg przesyłania JPK każdego miesiąca. W związku z tym, że wprowadzono go ponad rok temu, już teraz praktycznie każdy program finansowo – księgowy używany przed przedsiębiorców jak również biura księgowe obsługujące tychże przedsiębiorców, jest dostosowany do wymogu przesyłania pliku JPK. Tutaj trzeba zaznaczyć, że do tej pory duża liczba samozatrudniających samodzielnie prowadziła swoją księgowość, a po wdrożeniu JPK w 2018 roku nie będą w stanie tego robić. Zauważalny wówczas będzie wzrost popytu na usługi biur księgowych, które zapewne podwyższą ceny. Poza tym, znaczącym skutkiem jest zwiększona dbałość o ewidencję podatkową każdego przedsiębiorcy. Warto ostrzec tych, którzy prowadzą swoją ewidencję w arkuszach kalkulacyjnych. Wymóg wysyłania JPK będzie niewątpliwie rewolucją, z którą chcąc nie chcąc każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany się zmierzyć.

Bądźmy czujni

Pozostało kilka miesięcy na oswojenie się z nowym systemem i co ważne, śledzenia ewentualnych zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów.