Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent

10 października 2017
hello world!

Z dniem 1 marca 2019 r. nastąpiła waloryzacja emerytur i rent. Oznacza to podwyżki świadczeń, które są zauważalne w wypłatach od kwietnia. Ile wyniosła waloryzacja i jakie znaczenie ma to w praktyce? Czy plan rządu został spełniony?

Zgodnie z informacją podaną przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Elżbietę Rafalską o waloryzacja wyniosła 2,86%. To znaczy, że np. najniższe świadczenie emerytalne, które wynosiło do marca 2018 roku 1029 zł i 80 gr wzrosną o ten wskaźnik, jednak nie mniej niż o 70 zł. To oznacza, że funkcjonuje kwotowa waloryzacja emerytur i rent.

Wysokość najniższej emerytury w 2019 roku

Wysokość najniższej emerytury, a także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej wzrośnie do 1100 zł. Najniższa renta przyznawana z powodu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 825 zł.

Średnia emerytura w Polsce po waloryzacji w 2019 roku

Wzrośnie także przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2018 roku średnia emerytura krajowa wynosiła 2270 zł i 74 gr. Jej wartość wzrośnie do kwoty 2335 zł i 68 gr. To znaczy, że zwiększy się o 64 zł i 94 gr.

Wpływ waloryzacji na przeciętną rentę z tytułu niezdolności do pracy z FUS w 2019 roku

Wysokość przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie z 1732 zł i 21 gr do kwoty 1781 zł i 75 gr. To znaczy, że zmiana wynosi w tym przypadku około 49 zł i 54 gr.

Przeciętna renta rodzinna z FUS w 2019 roku

Natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o 57,14 zł. Z zeszłorocznej kwoty 1997 zł i 85 gr do 2054 zł i 99 gr.

Kwotowa waloryzacja emerytur - dla kogo korzystna?

Jak można zauważyć, najwięcej zyskają emeryci pobierający najniższą emeryturę. W końcu ich świadczenia wzrosną o około 7%. Na nowym systemie zyskają wszyscy emeryci pobierający mniej niż 2147 zł.

Ile w poprzednich latach wynosiła waloryzacja i jak zmieniała się minimalna emerytura?

Waloryzacja, która nastąpiła w marcu 2017 r. była zdecydowanie niższa, bowiem emerytury i renty wzrosły o jedyne 0,44%. Wtedy rząd dodatkowo postanowił, że emerytom otrzymującym najniższe świadczenie należy się podwyżka w wysokości co najmniej 10 zł. W 2018 roku waloryzacja wyniosła 2,4%. To oznaczało, że najniższe świadczenie emerytalne, które wynosiło 1000 zł wzrosło do niespełna 1030 zł. Źródłem waloryzacji jest ustawa, a jej wysokość ustala rząd przy współpracy z Radą Dialogu Społecznego.

chevron-down
Copy link