Job-sharing i inne nowoczesne formy świadczenia pracy

Prawo pracy rozwija się wraz z nowymi formami jej świadczenia. Do końca lutego 2018 r. ma być gotowy projekt nowego kodeksu, który przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jedną z ciekawszych zmian zaproponowanych przez Komisję ma być tzw. job-sharing,

Job-sharing, czyli dzielenie jednego etatu pomiędzy dwie osoby, które mogą pracować na zmianę, co jeden dzień lub nawet dzielić się zmianą z danego dnia na pół. Pomysł wychodzi naprzeciw studentom, którzy muszą pogodzić studia i pracę na pełen etat, a  niejednokrotnie mają z tym problemy.

W wyjątkowych okolicznościach praca z domu

Innym rozwiązaniem komisji prezentowanym przez profesor Monikę Gładoch jest możliwość pracy z domu w wyjątkowych okolicznościach. Praca taka byłaby płatna w stu procentach, a specjalne okoliczności to np. opieka nad chorą osobą lub dzieckiem. Nie jest jeszcze ustalone, ile takich dni pracownik będzie mógł wykorzystać do pracy w domu. , żeby

Istotne rozgraniczenia

Wdrażanie nowych rozwiązań musi zostać odpowiednio uszczegółowione. Tak, by nie została zatracona granica między nowym pomysłem świadczenia pracy z domu a telepracą. Telepraca jest z kolei rodzajem pracy za pomocą środków telekomunikacyjnych. Wyboru ma dokonać w tej sferze pracodawca po konsultacji z pracownikiem. Zmiana ma także na celu urealnienie branych przez pracowników zwolnień lekarskich oraz danie podstaw prawnych do istniejących już praktyk przedsiębiorców.