Blisko 33 mln zł kary dla UPC za stosowanie w umowach klauzul niedozwolonych

14 sierpnia 2019
hello world!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił ukarać UPC za stosowanie w umowach przez dostawcę usług telewizji kablowej klauzul niedozwolonych. Kara wynosi blisko 33 mln zł. Kwestionowane postanowienia dotyczą m.in. możliwości podwyższania cen abonamentu za kablówkę bez zgody odbiorcy oraz zmiany istotnych warunków wykonywania umowy. Co więcej, operator zobowiązany został również do zwrotu niesłusznie naliczonych opłat. 

Liczne skargi do UOKiK

W ostatnich miesiącach do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły napływać liczne skargi na działania UPC. Konsumenci wskazywali, że operator wyłącza niektóre kanały oraz podwyższa abonament bez ich zgody. Całą sprawą ostatecznie zajął się prezes Urzędu. Po przeanalizowaniu wzorców umownych i regulaminów uznał, że UPC Polska stosuje wobec swoich klientów klauzule niedozwolone. W efekcie na operatora nałożono karę w wysokości blisko 33 mln zł. Co więcej, na mocy decyzji Prezesa UOKiK, UPC Polska musi również poinformować swoich klientów o decyzji oraz oddać im niesłusznie naliczone opłaty. Przedsiębiorca powinien także przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie.

Operator gwarantował tylko liczbę kanałów o określonej tematyce 

Zakwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienia dotyczyły m.in. programów oferowanych przez UPC Polska. Operator gwarantował swoim klientom liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie. Dochodziło więc do takich sytuacji, że w trakcie trwania umowy konkretny kanał zamieniany był na inny o takiej samej tematyce. Taki stan rzeczy wynikał z ogólnych warunków umowy, w których operator zastrzegał sobie prawo do dowolnej i jednostronnej możliwości modyfikacji emitowanych programów. Co więcej, postanowienia umowy przewidywały, że wyłączenie danego kanału nie jest zmianą umowy. W konsekwencji jeśli klient chciał zrezygnować z umowy zawartej na czas określony z UPC, musiał ponosić dodatkowe koszty. 

Urząd, motywując swoją decyzję, wskazał, że operator w umowach zawartych na czas określony nie może sam zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków. Do takich warunków bez wątpienia zaś należy wykaz kanałów udostępnianych w ramach abonamentu. Jeśli zaś do takiej sytuacji by doszło, klient, który zawarł umowę na czas oznaczony, powinien mieć prawo do odstąpienia od umowy bez uiszczania dodatkowych opłat. 

Podwyżki bez powodu

Operator zastrzegał sobie także w umowach zawartych na czas nieokreślony możliwość podwyższania abonamentu. Mogło się to zdarzyć raz w roku. Kwota, o którą abonament miał ewentualnie wzrosnąć, wynosiła od 5 do 8 zł, przy czym operator nie musiał podawać przyczyn podwyżki. 

Postanowienia niedozwolone dotyczyły także opłat naliczanych za wizyty technika. Jeśli bowiem klient wezwał serwis w sytuacji, gdy było to nieuzasadnione, operator obciążał go opłatą w wysokości 50 zł. Problem tkwił jednak w tym, że ocena, czy w danym momencie wezwanie serwisu było uzasadnione, należała wyłącznie do UPC Polska. Co więcej, konsument nie miał możliwości zweryfikowania takiej decyzji.

Operator, zdaniem Urzędu, również w zbyt ogólny sposób formułował przesłanki do wypowiedzenia umowy klientowi. UPC zastrzegał bowiem, że może to zrobić z „ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych”. Konsument nigdy zatem nie mógł mieć pewności, w jakiej sytuacji umowa zostanie wypowiedziana. 

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. 

Źródło:

https://www.uokik.gov.pl/

chevron-down
Copy link