Kiedy następuje nieskuteczne dostarczenie przesyłki?

26 października 2017
hello world!

Dowód doręczenia przesyłki musi jasno określać dwukrotność awizowania. Gdy ten obowiązek nie zostanie spełniony, można mówić o pojęciu nieskuteczności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach określił brak możliwości roszczenia w stosunku do osoby, która nie została należycie poinformowana przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Zdaniem WSA (I SA/Ke 360/17) w celu uznania doręczenia dokonywanego w trybie awizowym dokumentów właściwych sprawie podatkowej powinny być spełnione wszelkie przesłanki zawarte w art. 150 (Ordynacja podatkowa). Jest to m.in. wymóg dwukrotnego pozostawienia (w odpowiednim odstępie czasowym) zawiadomienia o tym, że pismo znajduje się w placówce pocztowej.

Odpowiednie awizowanie przesyłki

Wskazówką dla organu podatkowego, który jest nadawcą, będzie prawidłowa adnotacja o awizowaniu przesyłki. Nie może tam zabraknąć podpisu doręczyciela, daty i pieczęci. Brak prawidłowego dostarczenia przesyłki powoduje, że decyzja nie została wprowadzona do obiegu prawnego. W tym wypadku mamy do czynienia z decyzją należącą do Urzędu Kontroli Skarbowej.

W myśl ustawy Prawo pocztowe

Zdaniem WSA, który opiera swoją decyzję również o analizę ustawy Prawo pocztowe: nadanie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Niepoprawne sporządzenie dokumentu potwierdzającego dostarczenie decyzji jest nieskuteczne.

chevron-down
Copy link