KRS wyłoniła kandydatów na stanowisko sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

28 sierpnia 2018
hello world!

We wtorek 28 sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa w głosowaniu niejawnym, wytypowała siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej SN.  Aby głosowanie doszło do skutku potrzebne były dwie tury. Prawdopodobnie jeszcze dziś KRS zajmie się rozpatrywaniem kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz przekazała, że pozytywną opinię KRS otrzymali:

  • Jacek Grela, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
  • Beata Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
  • Małgorzata Manowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
  • Marcin Krajewski, radca prawny
  • Tomasz Szanciło, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
  • Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w ministerstwie sprawiedliwości
  • Joanna Misztal-Konecka, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dwójka ostatnich z wyżej wymienionych kandydatów uzyskała poparcie dopiero w drugiej turze głosowania, która okazała się niezbędna ze względu na to, że liczba kandydatów, którym udało się uzyskać pozytywną rekomendacje KRS w pierwszym głosowaniu, była niższa niż liczba wolnych wakatów sędziowskich w Izbie Cywilnej. To nad kandydaturą Kamila Zaradkiewicza KRS dyskutował najdłużej. Swoje poparcie dla kandydata wyraził obecny na posiedzeniu rady Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prezydent powołuje

Uchwałę z pozytywnie zaopiniowanymi kandydaturami wraz z wnioskiem o powołanie Krajowa Rada Sądownictwa przedłoży teraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Zgodnie z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sędziowie powoływani są do pełnienia urzędu przez Prezydenta RP. Decyzję o powołaniu Prezydent podejmuje w formie postanowienia. Finalnym etapem procedury powołania na stanowisko sędziego  jest odebranie aktu nominacyjnego z rąk Prezydenta oraz złożenie przed nim ślubowania.

chevron-down
Copy link