Łatwiejsza ochrona dóbr opublikowanych w internecie

30 grudnia 2017
hello world!

Dnia 15 grudnia 2017r. Sąd Najwyższy podjął się rozpoznania zagadnienia prawnego dotyczącego dóbr prawem chronionych (III CZP 82/17 i III CZP 91/17). Zgodnie z zamierzeniem SN wspomniana ochrona ma być teraz łatwiejsza.

Pytania prawne do SN

Pierwsza uchwała była odpowiedzią na pytanie prawne, które przedstawił jeden z Sądów Apelacyjnych postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. „Czy w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na publikacji dokonanej w witrynie internetowej miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest również obszar właściwości sądu, w którego okręgu treść umieszczona w sieci była dostępna?”

W odpowiedzi SN wyjaśnił,  że przedsiębiorca, który dochodzi roszczeń wynikających z działań nieuczciwej konkurencji może wytoczyć powództwo w oparciu o art. 35 KPC. Pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu ze względu na dostępność danej strony internetowej. Sprawa dotyczy sytuacji, w której zamieszczane są publikacje powodujące zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

W tym samym dniu Sąd Najwyższy rozpoznał jeszcze jedno pytanie prawne innego Sądu Apelacyjnego z dnia 3 października 2017r. „Czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie miejsce zachowania sprawcy dokonującego naruszenia dóbr osobistych, czy także miejsce, w którym wystąpiła szkoda niemajątkowa będąca skutkiem tego zachowania?”

SN podkreślił, że osoba, która dochodzi ochrony dobra osobistego może (na podstawie art. 35 KPC), może wytoczyć powództwo przed sąd,  w okręgu którego działał sprawca, lub gdzie zostało spowodowane zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.

Ryzyko działalności w Internecie

W tych sprawach ważny jest wybór sądu przed który można wytoczyć powództwo. W wypadku korzystania z Internetu następuje wielomiejscowość dokonania czynu niedozwolonego. W jednym miejscu może nastąpić szkoda, a w innym jej skutek.

SN podkreślił również, że osoba korzystająca z sieci musi liczyć się nie tylko z korzyściami (np. reklama, kontakt z potencjalnym klientem), ale również należy ponosić ryzyko związane z takową działalnością. Jeżeli chodzi o dobra osobiste, sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego znajduje się centrum spraw życiowych poszkodowanego (np. dom, praca).

chevron-down
Copy link