Od lipca 2018 r. L4 tylko w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2018 roku znikną zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą dokument ten będzie funkcjonował jedynie w wersji elektronicznej.

Od zeszłego roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne L4. Podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Lekarze nie byli jednak przychylni temu rozwiązaniu, ponieważ ich zdaniem podpis elektroniczny jest zbyt drogi, natomiast założenie profilu ePUAP – zbyt czasochłonne i skomplikowane.

Wraz z nałożeniem na lekarzy obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w wersji elektronicznej zmieni się również sposób ich autentykacji.

L4 będzie uwierzytelniane bezpośrednio przy użyciu certyfikatów, oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Będzie to bezpłatne oraz dużo łatwiejsze.

Nowy system jest obecnie w fazie testów, ma być dostępny w grudniu.