Co dalej z obowiązkiem meldunkowym?

W dniu 1 grudnia 2017 roku Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności. Senat zaakceptował ustawę 15 listopada 2017 roku i nie wprowadził żadnych poprawek. Nowela nie znosi obowiązku meldunkowego. Za to od 1 stycznia 2018 r. będziemy mogli zameldować się przez internet.

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje

Zdaniem MSWiA wiedza o miejscu naszego zamieszkania jest potrzebna państwu ze względu na sposób jego funkcjonowania oraz  sprzyja jego bezpieczeństwu. Resort przedstawiając ustawę jeszcze na etapie projektu argumentował także, że 16 krajów UE nadal utrzymuje obowiązek meldunkowy. Zdaniem przedstawicieli rządu, obywatel także odnosi korzyści dotrzymując dotrzymując tego obowiązku. Wiedza państwa o miejscu jego zamieszkania upraszcza wiele procedur. Na przykład łatwiejsze jest głosowanie w wyborach powszechnych.

Warto wspomnieć, że o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce mówiło się od dawna. Zmiany w prawie, które miały przygotować administrację państwową do zniesienia obowiązku meldunkowego były wprowadzane od około ośmiu lat.

Procedura zameldowania zostanie jednak uproszczona. Nowością, która wejdzie w życie razem z nowelizacją jest możliwość zameldowania się za pośrednictwem Internetu. Coraz więcej obywatelskich obowiązków możemy spełnić drogą elektroniczną. To dobry trend zmian w polskim prawie.

Nowe formularze meldunkowe

Zmianie ulegną także formularze meldunkowe – mają być znacznie prostsze. Możliwe będzie jednoczesne wymeldowanie się z pobytu czasowego i zameldowanie na pobyt stały i na odwrót.

PESEL dla obcokrajowców

Cudzoziemcy meldujący się w Polsce dostaną numer PESEL, niezależnie od tego czy zameldują się na pobyt stały, czy czasowy. Dzięki temu zostanie zlikwidowany rejestr zamieszkania obcokrajowców. Ta zmiana nie dotyczy obywateli UE, których w tym przypadku prawo polskie traktuje tak jak obywateli polskich.

Kolejną zmianą jest to, że osoby ubiegające się o dowód osobisty dostaną jednocześnie numer PESEL. To znaczne uproszczenie, bo na dzień dzisiejszy taka procedura możliwa jest jedynie w przypadku osób z polskim obywatelstwem, które mieszkają za granicą.

Ile mają kosztować zmiany?

MSWiA szacowało, że koszty wprowadzanych zmian w ustawie wyniosą łącznie niewiele ponad pół miliona złotych.