Co dalej z obowiązkiem meldunkowym?

W dniu 29 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o ewidencji ludności, która wprowadza kilka istotnych zmian, które wejdą w życie z początkiem 2018 roku.

Obowiązek meldunkowy przetrwa i nie zostanie zniesiony

Zdaniem MSWiA wiedza o miejscu naszego zamieszkania jest potrzebna państwu ze względu na sposób jego funkcjonowania oraz ma sprzyjać też jego bezpieczeństwu. Argumentem resortu jest też to, że w 16 krajach UE taki obowiązek jest utrzymywany. Zdaniem przedstawicieli rządu, obywatel także w tym przypadku zyskuje – wiedza państwa o miejscu jego zamieszkania upraszcza wiele procedur, takich jak głosowanie w wyborach powszechnych.

Zmiany w prawie, które miały przygotować administrację państwową do zniesienia obowiązku meldunkowego były wprowadzane przez ostatnie osiem lat. Nowością ma być możliwość zameldowania się drogą elektroniczną.

Nowe formularze meldunkowe

Zmianie ulegną także formularze meldunkowe – mają być znacznie prostsze. Możliwe będzie jednoczesne wymeldowanie się z pobytu czasowego i zameldowanie na pobyt stały i na odwrót.

PESEL dla obcokrajowców

Cudzoziemcy meldujący się w Polsce dostaną numer PESEL, niezależnie od tego czy zameldują się na pobyt stały, czy czasowy. Dzięki temu zostanie zlikwidowany rejestr zamieszkania obcokrajowców. Ta zmiana nie dotyczy obywateli UE, których w tym przypadku prawo polskie traktuje tak jak obywateli polskich.

Kolejną zmianą jest to, że osoby ubiegające się o dowód osobisty dostaną jednocześnie numer PESEL. To znaczne uproszczenie, bo na dzień dzisiejszy taka procedura możliwa jest jedynie w przypadku osób z polskim obywatelstwem, które mieszkają za granicą.

MSWiA zapowiada, że koszty wprowadzanych zmian w ustawie wyniosą łącznie niewiele ponad pół miliona złotych.