Meldunek przez internet

4 stycznia 2018
hello world!

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące e-meldunku. Dzięki tej usłudze uzyskaliśmy możliwość zameldowania i wymeldowania, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, za pośrednictwem internetu.

Do skorzystania z nowej usługi niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego eGO – jak go najłatwiej i najszybciej założyć pisaliśmy już tutaj. Ponadto, przed wypełnieniem wniosku, warto jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Przydać się mogą np. skany pełnomocnictw (jeśli meldunku dokonujemy za pośrednictwem pełnomocnika), skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt osoby meldowanej w lokalu.

E-meldunek krok po kroku

W celu skorzystania z możliwości meldunku przez internet należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl . Logujemy się tutaj przy użyciu swojego profilu zaufanego. Następnie - z listy dostępnych opcji - należy wybrać to, co nas interesuje.  Musimy dokonać wyboru.  Czy zależy nam na zameldowaniu, czy też wymeldowaniu, na pobyt stały czy czasowy, czy czynności dokonujemy osobiście, czy też przez pełnomocnika. Następnie należy wypełnić wniosek. Jeśli meldujemy samych siebie, nasze dane zostaną automatycznie wypełnione na podstawie danych udostępnionych w celu utworzenia profilu zaufanego.

Nasz wniosek przekazany zostanie online do właściwego urzędu miasta, zgodnie z lokalizacją nowego adresu zameldowania podaną podczas wypełniania zgłoszenia. Wniosek trafi do weryfikacji przez urzędnika. Jeśli zostały załączone wszystkie dokumenty, a wniosek nie budzi wątpliwości, meldunek otrzymamy zaraz po wysłaniu zgłoszenia. Jeśli jednak we wniosku będą jakieś braki bądź też dołączyliśmy skany dokumentów – urzędnik może nas poprosić o przesłanie oryginałów dokumentów bądź o uzupełnienie brakującej dokumentacji.  Dopiero po uzupełnieniu i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości otrzymamy potwierdzenie meldunku.

Zaświadczenie o zameldowaniu - różne warianty

Podczas składania wniosku należy również wybrać opcję odebrania zaświadczenia o zameldowaniu. Do wyboru jest odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa na podany adres lub też przesłanie wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP.

Za co płacimy?

Złożenie wniosku nie jest obciążone opłatami. Bezpłatnie zostanie też wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania o nie. Płatny jest jedynie wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy – koszt tego wniosku wynosi 17 złotych.

chevron-down
Copy link