Pociągi pojadą 250 km/h

5 stycznia 2018
hello world!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało zmianę Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku. Odnosi się ono do warunków technicznych oraz usytowania budowli kolejowych. Dzięki nowelizacji na głównych magistralach kolejowych prędkość pociągów wzrośnie. Zostanie podniesiona z 200 km/h (jak przewidują obecne przepisy) do 250 km/h.

W uzasadnieniu projektu czytamy: ze wstępnych analiz wynika, że wykorzystując istniejącą infrastrukturę kolejową, możliwe jest prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością 250 km/h przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Brak przepisów określających warunki techniczne dla infrastruktury, na której możliwe jest prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością powyżej 200 km/h powoduje niemożność wykorzystania w pełni potencjału nowoczesnego taboru posiadanego przez przewoźników kolejowych. Ponadto resort argumentuje konieczność zmian tym, że: prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością powyżej 200 km/h przyczyni się bez wątpienia do skrócenia czasów przejazdów. Zwiększy się także ilość przewożonych pasażerów i towarów.  Nastąpi tym samym uatrakcyjnienie transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest ponadto zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowych z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętymi w aktach Unii Europejskiej.

Stanowisko Ministerstwa

Zdaniem Ministerstwa nie ma przeszkód, by przy obecnym stanie wiedzy technicznej (dotyczącej transportu kolejowego) nie wykorzystywać infrastruktury kolejowej przewidzianej do prędkości 200 km/h do jazdy z prędkością 250 km/h. Musi być jednak spełniony pewien warunek.  Nie może się tak stać, gdy geometria linii lub inne czynniki techniczne uniemożliwiają rozwinięcie prędkości np. kwestia zasilania. Ponadto zgodnie z nowelizacją perony nie będą lokalizowane w miejscach, gdzie pociągi pojadą szybciej niż 200 km/h.

Projekt konsultowany

Projekt opublikowano 28 grudnia 2017 roku. Obecnie trafił on do konsultacji publicznych.  W debacie wzięły udział 23 podmioty, które mogły wyrazić swoje zdanie. Wśród tych podmiotów znaleźli się przewoźnicy państwowi i prywatni. Nie zabrakło również organizacji kolejowych, takich jak: Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związek Pracodawców Kolejowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Railway Business Forum czy Fundacja Prokolej.

Prędkość do 250 km/h - dziś zarezerwowana tylko dla Pendolino

Na dzień dzisiejszy jedynie PKP Intercity dysponuje taborem mogącym osiągnąć wraz z pasażerami prędkość do 250 km/h. Mowa o pociągach Pendolino.  Przewoźnik posiada 20 pociągów tego typu. Podczas jazdy testowej w 2014 roku pociągi te osiągnęły prędkość 293 km/h.

Zgodnie z planami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa rozporządzenie ma wejść w życie w czwartym kwartale 2018 roku.

chevron-down
Copy link