Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w urlopach na żądanie

2 października 2018
hello world!

Niektóre media niedawno donosiły, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje w zakresie zmian w Kodeksie pracy. Wiceminister Stanisław Szwed wyjaśnia, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są przeprowadzane prace nad propozycjami przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie, zawartymi w projekcie opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.

Nie będzie zmian w Kodeksie pracy

Wyżej wspomniane propozycje zmian Kodeksu pracy zostały odrzucone. Jednakże minister Elżbieta Rafalska mówiła w kwietniu, że prace nad niektórymi propozycjami Komisji zostaną rozpoczęte. Pytana wówczas o możliwe zmiany minister, przytoczyła m.in. przepisy o czasie pracy. Natomiast wiceminister Stanisław Szwed wymienił przepisy o polubownym rozwiązywaniu sporów i kwestie dotyczące mediacji.

Jak będą wyglądały urlopy w 2019 roku?

Na skutek doniesień mediów na nowo odżyła sprawa nowelizacji Kodeksu pracy. Media informowały m.in. że trwają prace nad dwoma zmianami w urlopie na żądanie oraz zasadach rozliczania niewykorzystanego urlopu. Według nowych zasad urlop na żądanie zgłaszany miałby być pracodawcy co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Jeżeli chodzi o zmianę w zasadach rozliczania niewykorzystanego urlopu pracownik miałby prawo do 26 dni urlopu w ciągu roku. Ilość dni urlopu byłaby taka niezależnie od stażu pracy. Ponadto pracownik miałby prawo do wykorzystania zaległego urlopu z roku poprzedniego. Miałby na to czas do końca następnego roku. Po upłynięciu tego terminu niewykorzystany urlop miałby przepadać. Pracownik nie miałby również prawa do żadnej formy rekompensaty od pracodawcy.

"Nie pracujemy nad zmianami, ale ich nie wykluczamy"

Wiceminister Stanisław Szwed udzielił odpowiedzi na interpelację poselską. Wyjaśnił w niej, że MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad propozycjami przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie, przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. To dokumenty przygotowane przez grono ekspertów skupiających przedstawicieli świata nauki i praktyki, w tym także przedstawicieli strony społecznej - podkreśla wiceminister Szwed. Dodatkowo poinformował, że ministerstwo wykorzysta propozycje rozwiązań prawnych, które zawarte są w projektach ustaw indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Konkretnie w działaniach legislacyjnych prowadzonych w ministerstwie.

Porozumienie między pracodawcami i związkowcami coraz bliżej?

Wypowiedź wiceministra nie zamknęła furtki dla pewnych zmian. Ponadto przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców poinformowali, że doszli do porozumienia oraz, że są gotowi zaprezentować te zmiany rządowi. O tym, że propozycje pierwszych zmian są już gotowe, poinformował przewodniczący zespołu Rady Dialogu Społecznego ds prawa pracy, Prof. Jacek Męcina. Propozycję maja dotyczyć sporów zbiorowych. Słychać również o zmianach dotyczących pracy zdalnej oraz telepracy. Według osób związanych z Radą Dialogu Społecznego są szanse na porozumienie w sprawie 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników.

Sprawa zmian wydaje się być cały czas otwarta mimo zapewnień wiceministra.

chevron-down
Copy link