Wymiar czasu pracy - w maju 24h mniej

24 kwietnia 2018
/

24 godziny mniej w miejscu pracy. W maju 2018 roku, ze względu na 3 święta wolne od pracy pracodawca powinien obniżyć wymiar pracy.

Jakie święta w maju?

W tym roku, w maju na łamach kalendarza pojawiły się 4 święta, które są dniami "niepracującymi". 1 maja - międzynarodowe święto klasy robotniczej, które w Polsce znane jest jako Święto Pracy. Pierwsze obchody w Polsce odbyły się w 1890 roku. Było to jedno z najważniejszych świąt Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL).

Drugim dniem ustawowo wolnym od pracy jest 3 maja, czyli polskie święto państwowe utworzone z okazji uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a jako druga (zaraz za USA) uchwalona na świecie.

20 maja obchodzony jest pierwszy dzień (zawsze wypada w niedzielę) Zielonych Świątek. Jest to polska ludowa nazwa od święta majowego (zwyczaj powiązany z słowiańskimi wierzeniami, a dokładniej z świętem wiosny). W chrześcijańskiej Polsce zostało ono dostosowane do nowej wiary zamieszkałej ludności i zyskało nazwę Zesłania Ducha Świętego.

Ostatni dzień miesiąca, to tzw. dzień Bożego Ciała. Jest to uroczystość liturgiczna praktykowana w Kościele katolickim. Uroczystość pierwszy raz w Polsce miała miejsce w 1320 roku. Dzień ten upamiętnia się m. in. przez procesje po ulicach danej parafii.

Jak liczyć wymiar czasu pracy? Maj 2018

  1. Każdy pełny tydzień, który przypada w okresie rozliczeniowym należy pomnożyć x40h. W maju będą 4 pełne tygodnie, czyli wymiar czasu pracy wynosi 160h.
  2. Otrzymaną liczbę (160) należy dodać do liczby dni, "nie mieszczące się w pełnym tygodniu" pomnożone przez 8 (średni wymiar godzin spędzonych w pracy). W ww. miesiącu będą to 29,30 i 31 maj (święto przypadające na 31 maja nie ma tu znaczenia). W skrócie: 160+(3*8) = 184h.
  3. Ze względu na 4 święta wolne od pracy (1 maja, 3 maja, i 31 maja 2018 roku) od otrzymanej liczby należy odjąć 3*8h. Święto 20 maja nie jest brane pod uwagę, ze względu na jej występowanie w niedzielę każdego roku. Sumując: 184-(3*8) = 160h.

Ważne: Za święta przypadające w maju 2018 roku pracownikom nie należy się dodatkowy dzień wolny.