Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu JPK

23 lipca 2018
hello world!

Jak informuje na stronie internetowej Ministerstwo Finansów – w  związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami wyjaśnia, jak poprawnie go wypełniać.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy, niezgodności i precyzuje jak należycie korygować JPK_VAT, wskazując jak uniknąć błędów, a przy tym oszczędzić sobie – niestety żmudnych - wizyt w urzędzie skarbowym.

Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur.

Transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia"

Kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca [1]:

  • w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT,
  • po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej, wpisuje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

Wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur

Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:

  • w polach „DowodSprzedazy", „DowodZakupu"  należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to  ten sam numer faktury,
  • w polu „DataWystawienia" – dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu" wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia" w JPK_VAT dostawcy,
  • w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy" należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak".

Bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się odniesienie do tzw. Broszury Informacyjnej, z którego to możemy pobrać plik: (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pliki-do-pobrania). W pliku tym cała procedura wyjaśniona jest krok po kroku.

Źródło: mf.gov.pl

chevron-down
Copy link