NIP na paragonie? Jeżeli chcesz fakturę, musisz tego dopilnować!

3 stycznia 2020
hello world!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) od teraz przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. Przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu jedynie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści nr NIP na paragonie. Ma to zapobiec wystawianiu tzw. "pustych faktur".


Drogi kliencie!

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, paragony wystawione po 1 stycznia 2020 r. bez numeru NIP nabywcy nie upoważniają do wystawienia faktury VAT do paragonu.

Informacja znaleziona w sklepie RTV


Faktura do paragonu - kiedy można wystawić?

Zasadniczo, sprzedaż produktu lub usługi na rzecz osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej. W przypadku, gdy klientem jest przedsiębiorca (transakcja B2B), sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zamiast faktury zostanie wystawiony jedynie paragon.

Przykład: Pan Jan Kowalski prowadzi działalność transportową. Dnia 2 listopada 2019 r. musiał odbyć kurs z Warszawy do Krakowa celem przewiezienia zamówionego towaru. W połowie drogi postanowił uzupełnić zapas paliwa. Na stacji benzynowej, przy płatności zapomniał wspomnieć o tym, że pojazd który prowadzi służy do prowadzenia firmy, a paliwo które tankuje było potrzebne do realizacji świadczenia dla innego kontrahenta. Kasjer myśląc, że ma do czynienia z osobą prywatną wystawił Panu Janowi jedynie paragon. Mężczyzna odbierając dokument uświadomił sobie, że zapomniał poprosić o wystawienie faktury VAT. Poinformował więc o tym wspomnianego kasjera. Ten bez najmniejszego problemu zgodził się skorygować pomyłkę, prosząc jedynie o dane firmy, w tym NIP. Faktura była gotowa po kilku minutach. W przypadku, gdyby "za kółkiem" siedział pracownik Pana Jana, również mógłby bez problemu dokonać korekty.

Zgodnie z art. 106i ustawy o VAT, każdy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu, kiedy żąda tego klient. Należy jednak pamiętać, że wystawiający ma czas jedynie do 15 dnia następnego miesiąca - jeżeli żądanie miało miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano całość lub część zapłaty. Może się zdarzyć jednak tak, że kupujący zażąda faktury po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano całość lub część zapłaty. Wtedy wystawca faktury VAT ma czas do 15 dnia od otrzymania zgłoszenia żądania.

Ważne! W przypadku, gdy klient zwróci się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury VAT po 3 miesiącach liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym miało miejsce dostarczenie towaru/wykonanie usługi/przekazanie całości lub części zapłaty - przedsiębiorca nie ma obowiązku, by wystawić mu fakturę VAT.

NIP na paragonie - od kiedy trzeba go umieszczać?

Od Nowego Roku, a dokładniej od 1 stycznia 2020 r. Ustawodawca wprowadził kolejny obowiązkowy element paragonu. W sytuacji, kiedy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura VAT wymaga się, by na tymże paragonie znajdował się nr NIP przedsiębiorcy, który dokonał zakupu.


W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

art. 106b ust. 5 - ustawa o VAT


Podsumowując, sprzedawca nie ma prawa wystawić faktury VAT do paragonu, który nie zawiera Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy.

Ważne! Powyższa regulacja nie dotyczy paragonów wystawionych przed 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy nie dotyczą także podatników świadczących usługi taksówkarskie, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych razem z kierowcą.

NIP na paragonie w praktyce

a) Przedsiębiorca i zakupy w 2020 r.

Pan Piotr Nowak w dniu 3 stycznia 2020 r. robił zakupy w hurtowni spożywczej, celem uzupełnienia braków na półkach sklepowych w swoim markecie. Przy kasie dokonał zapłaty i otrzymał paragon. Wcześniej poinformował on sprzedawcę, że jest przedsiębiorcą i podał swój Numer Identyfikacji Podatkowej. NIP znalazł się na paragonie.

Powyższy stan faktyczny pozwala Panu Piotrowi ubiegać się przed upływem 3 miesięcy do końca miesiąca wystawienia faktury VAT. Sprzedawca ma obowiązek spełnić te żądanie.

b) Przedsiębiorca i zakupy w 2019 r.

Pan Mateusz, dnia 24 grudnia 2019 r. kupił w sklepie RTV komputer przeznaczony do pracy. Śpiesząc się do rodziny, odebrał od sprzedawcy jedynie paragon. Postanowił, że o fakturę upomni się dopiero po świętach. Ostatecznie w lokalu zjawił się 2 stycznia 2020 r. Sprzedawca odmówił wystawienia faktury VAT tłumacząc się zmianami w prawie. Pan Mateusz poinformował go, że zmiana ta nie dotyczy paragonów wystawionych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Oczywiście Pan Mateusz ma rację. Obowiązek wprowadzania NIP na paragon dotyczy jedynie tych dokumentów, wystawionych już w nowym roku kalendarzowym 2020. Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT do paragonu z dnia 24 grudnia 2019 r.

c) Przedsiębiorca i wydatki prywatne

Pani Joanna w dniu 8 stycznia 2020 r. postanowiła kupić telewizor do swojego mieszkania. Jako, że nie mogła zjawić się osobiście w sklepie, wysłała po towar swojego syna. Ten dokonując zakupu odebrał paragon. Następnego dnia, Pani Joanna korzystając z wolnej chwili zaszła do sklepu i skierowała się do kasjera. Poprosiła go o wystawienie faktury VAT na osobę prywatną. Ten odmówił, tłumacząc że na paragonie nie znajduje się NIP działalności gospodarczej. Pani Joanna tłumaczyła młodemu mężczyźnie, że Numer Identyfikacji Podatkowej w tym przypadku jest całkowicie niepotrzebny, ponieważ jej zakup nie dotyczy firmy, którą prowadzi. Mężczyzna nie dał się przekonać, a kobieta zapowiedziała swoje ponowne odwiedziny i wizytę u kierownika sklepu.

Kasjer nie miał racji, ponieważ zmiany w prawie dotyczą jedynie zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tak też należałoby wystawić fakturę na osobę prywatną, bez dodawania nr NIP.

NIP na paragonie - co z młodym przedsiębiorcą?

Co stanie się z osobami fizycznymi, które dokonują zakupów związanych z działalnością gospodarczą, która jeszcze oficjalnie nie powstała? Często się zdarza, że przedsiębiorca dokonuje wydatków związanych z jego przyszłą działalnością. Do końca 2019 r. mógł on dokonywać zakupów, a następnie po założeniu firmy i otrzymaniu nr NIP zwracał się z prośbą do sprzedawców o wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu. Nowelizacja ustawy nie wprowadziła żadnych wyjątków. Wynika z tego, że młody przedsiębiorca, do czasu kolejnej zmiany został pozbawiony tej możliwości.

NIP na paragonie - konsekwencje wystawiania faktur do paragonu bez NIP

Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do przepisów wynikających z nowelizacji spotka go dotkliwa kara - 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego wykazanego na tej konkretnej fakturze VAT. Innymi słowy, sprzedawca zapłaci podwójny podatek VAT od kwoty określonej na dokumencie wystawionym na podstawie paragonu bez NIP.


(...) zasadne jest wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć). Proponowana zmiana pozwoli na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych. (...)

Fragment uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 6 września 2018 roku o zmianie m. in ustawy o VAT


chevron-down
Copy link