"Mały" ZUS to niższa emerytura

30 sierpnia 2018
hello world!

Od początku 2019 roku wejdą w życie zmiany umożliwiające najmniejszym przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia. Najmniejszym, czyli tym, których przychody za 2018 rok nie przekroczą 63.000 złotych (czyli 5250 zł miesięcznie). Jednakże coś za coś - niższe składki ZUS wiążą się z mniejszymi uprawnieniami emerytalnymi.

Według obecnie obowiązujących przepisów składka ZUS jest jednolita dla wszystkich przedsiębiorców.  Wynosi ona 843,45 zł. Po dodaniu do niej składki zdrowotnej i składki na Fundusz Pracy z miesięcznego dochodu osoba prowadząca działalność musi oddać do Skarbu Państwa 1228,70 zł. To bardzo wysoki koszt. Szczególnie dla tych, których miesięczne dochody z tytułu prowadzonej działalności nie przekraczają 2,5-krotności miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Po zmianie przepisów wysokość składek miałaby być uzależniona od przychodu danego przedsiębiorcy. A to wszystko za sprawą ustawy z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Nowelizacja ta spowoduje, że składki będą zmienne w zależności od osiąganego przychodu. Jednakże wyliczone raz na dany rok będą obowiązywać w niezmiennej wysokości aż do końca roku kalendarzowego.

Należy jednak pamiętać o tym, że nowelizacja nie obejmie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niezależnie od osiąganego przychodu, jak do tej pory, każdy przedsiębiorca będzie ją ponosił w tej samej wysokości.

Mniejsze składki, mniejsza emerytura

Każda osoba, która decyduje się na płacenie niskich składek powinna pamiętać o tym, że w tym czasie mniej pieniędzy znajdzie się na jej koncie emerytalnym, a to w przyszłości może skutkować niższą emeryturą – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wysokość składek ma ponadto wpływ na wysokość świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Tak jak do tej pory, również po zmianie przepisów będą one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z preferencyjnych składek, musi się on liczyć z tym, że również te świadczenia będą mu się należały w obniżonej wysokości. Przy określeniu wysokości ponoszonych składek warto więc wziąć pod uwagę powyższe okoliczności. Obniżona składka nie jest bowiem obowiązkowa. Jest to jedynie wybór przedsiębiorcy.

chevron-down
Copy link